جدیدترین ترول های ایرانی و باحال
جدیدترین ترول های ایرانی و باحال

جدیدترین ترول های ایرانی و باحال ترول جديد و خنده دار از تايپ کردن با کامپيوتر … تايپ کردن صحيح با ده انگشت صورت ميگيره… تايپ کردن من کلا با يک انگشت انجام ميشه … جدیدترین ترول های ایرانی و باحال ترول خنده دار از عکس العمل دختران و پسران در برابر نمراتشون پسرها از […]

جدیدترین ترول های ایرانی و باحال

ترول جديد و خنده دار از تايپ کردن با کامپيوتر …

تايپ کردن صحيح با ده انگشت صورت ميگيره…

تايپ کردن من کلا با يک انگشت انجام ميشه …

جدیدترین ترول های ایرانی

جدیدترین ترول های ایرانی و باحال

ترول خنده دار از عکس العمل دختران و پسران در برابر نمراتشون

پسرها از نمره 20 تا 0 ککشون هم نميگزه

عکس العمل دخترها در برابر نمره 20 خوشحال

در برابر نمره 15 عصبي

در برابر نمره 10 گريان

و در برابر نمره 0 خودکشي

جدیدترین ترول های ایرانی

جدیدترین ترول های ایرانی و باحال

ترول خنده دار نوشابه زرد

بالاخره ما نفهميديم چه دانشمندي اولين بار نارنجي رو زرد ديده

جدیدترین ترول های ایرانی

جدیدترین ترول های ایرانی و باحال

ترول جديد ايراني بازي هاي رايانه اي

همه بازي هاي گرافيکي و حجم بالا آب خوردنه ولي بازي minesweeper سخت ترين بازي کامپيوتري موجوده

جدیدترین ترول های ایرانی

جدیدترین ترول های ایرانی و باحال

ترول جالب و خنده دار تفاوت نگهداري شارِِژِ در گوشي هاي جديد و قديم

آيفون يک روز حداکثر

نوکيا يازده و خورده اي چند سال ….!!!

جدیدترین ترول های ایرانی

جدیدترین ترول های ایرانی و باحال