جدیدترین دل نوشته های ناب و زیبا رمانتیک
جدیدترین دل نوشته های ناب و زیبا رمانتیک

جدیدترین دل نوشته های ناب و زیبا رمانتیک جدیدترین دل نوشته های ناب و زیبا تنها یک برگ مانده بود درخت گفت : منتظرت می مانم… و برگ گفت : تا بهار خداحافظ … بهار آمد ولی درخت… عشقش را در میان انبوهی از برگها گم کرده بود… جدیدترین دل نوشته های ناب و زیبا […]

جدیدترین دل نوشته های ناب و زیبا رمانتیک

جدیدترین دل نوشته های ناب و زیبا رمانتیک , دل نوشته رمانتیک

جدیدترین دل نوشته های ناب و زیبا

تنها یک برگ مانده بود

درخت گفت : منتظرت می مانم…

و برگ گفت : تا بهار خداحافظ …

بهار آمد ولی درخت…

عشقش را در میان انبوهی از برگها گم کرده بود…

جدیدترین دل نوشته های ناب و زیبا

ورق بزن

خاطرات خاک گرفته ات را …

شاید غبارش به سرفه بیندازد احساست را ….

جدیدترین دل نوشته های ناب و زیبا

نیمکت ها

در پاییز

لب به سخن می گشایند …

چقدر پاییز به این نیمکت ها می آید…؟!!!

از تو می گویند

از من

و از سال های رفته …

از یادگاری که من و تو روی آن نوشتیم …

تو نیستی

و من بجای تو مرور می کنم هر پاییز …

جدیدترین دل نوشته های ناب و زیبا

خسته کننده میشه برات همه چیز…

وقتی روحت با جسمت اختلاف سنی داشته باشه…

جدیدترین دل نوشته های ناب و زیبا

می نویسم

و تو نمی خوانی !

مخاطب که تو باشی ،

مدیـونم اگر ننویسم!

جدیدترین دل نوشته های ناب و زیبا

ﻋﺎﺷﻘﻢ …

ﺍﻫﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﯼ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐـﻨﺎﺭﯼ ،

ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﺵ ﭘﺎﯼ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦِ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻧﻬﺎﺩﯼ ، ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ؟ ﮐﻮﭼﻪ ﮐﺠﺎ ؟

ﭘﻨﺠﺮﻩ ﯼ ﺑﺎﺯ ﮐﺠﺎ ؟

ﻣﻦ ﮐﺠﺎ ؟ ﻋﺸﻖ ﮐﺠﺎ ؟

ﻃﺎﻗﺖِ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺠﺎ ؟

ﺗﻮ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻭ ﻧﮕﺎﻫﯽ ، ﻣﻦِ ﺩﻟﺪﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺁﻫﯽ ،

ﺑﻨﺸﺴﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻣﻦِ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﯽ …

ﮔُﻨﻪ ﺍﺯ ﮐﯿﺴﺖ ؟

ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﯼ ﺑﺎﺯ ؟ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺁﻏﺎﺯ ؟

ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﺸﻢِ ﮔﻨﻪ ﮐﺎﺭ ؟ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭ ؟

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮔُﻨﻪِ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ﻭ ﭼﺸﻤﺖ ،

ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻣﻬﺘﺎﺏ ، ﺗﻮ ﺭﺍ ﺗﻨﮓ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﯿﺮﻡ …

دوستی ها کمرنگ … بی کسی ها پیداست …

همچنین بخوانید:  سری جدید دل نوشته های عاشقانه و زیبا

جدیدترین دل نوشته های ناب و زیبا

کسانی از زیبایی غروب دم می زنند

که طلوع را به انتظار ننشسته باشند

جدیدترین دل نوشته های ناب و زیبا رمانتیک