سکانسی احساسی از فیلم سینمایی بینوایان: نامه ماریوس به کوزت
سکانسی احساسی از فیلم سینمایی بینوایان: نامه ماریوس به کوزت

سکانسی احساسی از فیلم سینمایی بینوایان: نامه ماریوس به کوزت نمکستان» از رمان ماندگار بینوایان نوشته ویکتور هوگو تاکنون چندین فیلم سینمایی تهیه شده است. ولی به نظر می رسد قدیمی ترین آنها فیلم Les Misérables باشد که در سال 1958 میلادی (1336 شمسی) تولید شده است. در این پست یکی از سکانس های ماندگار این […]

سکانسی احساسی از فیلم سینمایی بینوایان: نامه ماریوس به کوزت

نمکستان» از رمان ماندگار بینوایان نوشته ویکتور هوگو تاکنون چندین فیلم سینمایی تهیه شده است. ولی به نظر می رسد قدیمی ترین آنها فیلم Les Misérables باشد که در سال 1958 میلادی (1336 شمسی) تولید شده است. در این پست یکی از سکانس های ماندگار این فیلم دیدنی را انتخاب کردیم که تقدیم شما کاربران عزیز می شود:

ماریوس نامه ای به این شرح برای کوزت می نویسد:

در سراشیب تباهی سقوط کردم. با از دست دادن او آرزوی مرگ می کنم. ای خورشید و باران بهاری، ای غنچه ها، برگ ها، ای پرنده ها، ای تمام موجوداتی که تحرک دارید، همه به یک روح و به یک صدا مبدل شوید و پیام مرا به گوش او برسانید. امشب منتظرم باشید.

سکانسی احساسی از فیلم سینمایی بینوایان: نامه ماریوس به کوزت