شیر اخراجی در آغوش پدر و مادر انسانش + عکس ها در یکی از صحراهای سوزان آفریقای جنوبی بچه شیری سرکشی از خانواده اش اخراج شد میشل لیگرس و والنتین گرونر نتوانستند مرگ این بچه شیر را ببینند آنها او را بزرگ کردند و مانند فرزند خود از او مراقبت کردند حالا که این شیر […]

شیر اخراجی در آغوش پدر و مادر انسانش + عکس ها

در یکی از صحراهای سوزان آفریقای جنوبی بچه شیری سرکشی از خانواده اش اخراج شد

عکس شیر رام شده

میشل لیگرس و والنتین گرونر نتوانستند مرگ این بچه شیر را ببینند

آنها او را بزرگ کردند و مانند فرزند خود از او مراقبت کردند

عکس شیر اهلی

حالا که این شیر یک شیر بالغ است با این دو مرد مثل پدر و مادرش رفتار می کند

عکس شیر اهلی

همانگونه که در عکس ها می بینید روابط عاطفی بین این دو مرد و شیرشان فراتر از یک دوستی ساده است

شیر اخراجی در آغوش پدر و مادر انسانش + عکس ها