صحنه های دلهره آور از مرگ ناگهانی افراد در هنگام پخش زنده
صحنه های دلهره آور از مرگ ناگهانی افراد در هنگام پخش زنده

صحنه های دلهره آور از مرگ ناگهانی افراد در هنگام پخش زنده نمکستان» خداوند در قرآن می فرماید: “کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَهُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنا تُرْجَعُونَ”. هر نفسى، چشنده‌ى مرگ است؛ سپس به سوى ما باز گردانده مى‌شوید (آیه 57 سوره عنکبوت). بنابراین انسان را از مرگ گریزی نیست. برخی از مرگ ها بصورت ناگهانی اتفاق می […]

صحنه های دلهره آور از مرگ ناگهانی افراد در هنگام پخش زنده

مرگ ناگهانی

نمکستان» خداوند در قرآن می فرماید: “کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَهُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنا تُرْجَعُونَ”. هر نفسى، چشنده‌ى مرگ است؛ سپس به سوى ما باز گردانده مى‌شوید (آیه 57 سوره عنکبوت). بنابراین انسان را از مرگ گریزی نیست. برخی از مرگ ها بصورت ناگهانی اتفاق می افتد و فرصت توبه، وصیت و … را از انسان صلب می کند. در ویدئوی دلهره آور زیر، شما کاربران عزیز نمکستان، افرادی را مشاهده خواهید کرد که بصورت ناگهانی و در هنگام پخش زنده تلویزیونی یا فیلم برداری زنده طعم مرگ را می چشند.