رکورد گینس گوش دراز ترین سگ زنده در جهان
رکورد گینس گوش دراز ترین سگ زنده در جهان

رکورد گینس گوش دراز ترین سگ زنده در جهان این سگ نه چندان زیبا به واسطه گوش های بزرگش توانست نام خود را در کتاب جهانی گینس ثبت نماید به گزارش نمکستان به نقل از گینس ، گوش چپ این سگ 31.1 سانتی متر و گوش راستش 34.3 سانتی متر می باشد و در حال […]

رکورد گینس گوش دراز ترین سگ زنده در جهان

رکورد سگ , رکورد گینس سگ ها , سگ گوش دراز

این سگ نه چندان زیبا به واسطه گوش های بزرگش توانست نام خود را در کتاب جهانی گینس ثبت نماید

رکورد سگ , رکورد گینس سگ ها , سگ گوش دراز

به گزارش نمکستان به نقل از گینس ، گوش چپ این سگ 31.1 سانتی متر و گوش راستش 34.3 سانتی متر می باشد و در حال حاضر گوش دراز ترین سگ زنده در جهان می باشد

رکورد سگ , رکورد گینس سگ ها , سگ گوش دراز

این رکورد در تاریخ 8 ژوئن 2010 در کتاب جهانی گینس ثبت گردید

رکوردهای عجیب گینسguinnessworldrecords

رکورد گینس گوش دراز ترین سگ زنده در جهان