رکورد گینس پر مو ترین گربه جهان
رکورد گینس پر مو ترین گربه جهان

رکورد گینس پر مو ترین گربه جهان این گربه ی زیبا و پشمالو با رکورد بلندترین موی گربه نام خود را جهانی کرد در ادامه عکس های بیشتری از سوفی ببینید این گربه متعلق به جامی اسمیت از آمریکا است و با داشتن موهایی با طول 25.68 رکورد بلند ترین خز گربه را شکسته است […]

رکورد گینس پر مو ترین گربه جهان

رکورد گینس گربه

این گربه ی زیبا و پشمالو با رکورد بلندترین موی گربه نام خود را جهانی کرد

در ادامه عکس های بیشتری از سوفی ببینید

رکورد گینس گربه

این گربه متعلق به جامی اسمیت از آمریکا است و با داشتن موهایی با طول 25.68

رکورد بلند ترین خز گربه را شکسته است

رکورد گینس گربه

این رکورد در تاریخ 9 نوامبر 2013 در کتاب گینس ثبت شده است

عکس های خفنguinnessworldrecords

رکورد گینس پر مو ترین گربه جهان