مجموعه اس ام اس های عاشقانه و غمناک
مجموعه اس ام اس های عاشقانه و غمناک

اس ام اس های عاشقانه و غمناک | اس ام اس عاشقانه تو رفته ای و  خورشید رفته است و ماه خانه ی دلم تاریک است پاکتی امید برایم بفرست! اس ام اس های عاشقانه و غمناک چون سیب رسیده ای رهاشده در رؤیا با رود می روم . کاش شاخه ای که از آب […]

اس ام اس های عاشقانه و غمناک | اس ام اس عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه و غمناک | اس ام اس عاشقانه

تو رفته ای و  خورشید رفته است و

ماه

خانه ی دلم تاریک است

پاکتی امید

برایم بفرست!

اس ام اس های عاشقانه و غمناک

چون سیب رسیده ای رهاشده در رؤیا

با رود می روم . کاش شاخه ای که از آب می گیردم

دست تو باشد!

اس ام اس های عاشقانه و غمناک

تو برمی گردی

و زندگی را

ازجایی که پاره شده

دوباره به هم می دوزیم.

درصندوق خاطره ها هنوز

نخ برای بخیه زدن هست!

اس ام اس های عاشقانه و غمناک

روزها عقربه می شوند

بی هوده دور خود می گردند

و پستچی ها هیچ وقت در این خانه را نمی زنند.

این طورکه نمی شود

باید خودم بیایم

سراغت را از ماه بگیرم!

اس ام اس های عاشقانه و غمناک

رؤیا مثل آوازی مرده

دیگر به کار برهم زدن سکوت هم نمی آید

وقتی قرار نیست بیایی!

اس ام اس های عاشقانه و غمناک

قصه ای عاشقانه ام

نوشته

برسفیدیِ چشم هات.

می خواهی بخوانی ام؟

پس بلندبخوان!

گوش هام هنوز

آشنای صدات نیستند!

اس ام اس های عاشقانه و غمناک

شب از نو می رسد

همراه تو

شب پره ها

وهوهوی باد

درشاخه های بید.

ماه دوباره گل می دهد!

اس ام اس های عاشقانه و غمناک

به سراغم نیامدی

شعرشدم

بازیچه ی ابر و باران

انتظارشدم

بازیچه ی شب و خیال.

نیامدی

سیب رسیده شدم

بازیچه ی برگ و باد.

اس ام اس های عاشقانه و غمناک

تو آفتاب لب بام بودی

تابه شعرمن درآمدی

پریدی

رفتی!

اس ام اس های عاشقانه و غمناک

می خواهم بهترین شعرم را

برایت بنویسم  اما

نه آفتاب می گذاردببینمت

نه دخترهمسایه!!!

مجموعه اس ام اس های عاشقانه و غمناک