مجموعه اس ام اس های عاشقانه و جدید
مجموعه اس ام اس های عاشقانه و جدید

مجموعه اس ام اس های عاشقانه و جدید | اس ام اس عاشقانه آغوش اَت رودِ آرامی ست؛ به دریا نرسیده مرا غرق خواهد کرد! اس ام اس های عاشقانه و جدید یک عمر با نِگات گفتی: دوستت دارم اما گوش نمی کردند چشم هام! اس ام اس های عاشقانه و جدید تو آمده‌ای. کسی خانه […]

مجموعه اس ام اس های عاشقانه و جدید | اس ام اس عاشقانه

مجموعه اس ام اس های عاشقانه و جدید | اس ام اس عاشقانه

آغوش اَت

رودِ آرامی ست؛

به دریا نرسیده

مرا غرق خواهد کرد!

اس ام اس های عاشقانه و جدید

یک عمر با نِگات گفتی: دوستت دارم

اما گوش نمی کردند چشم هام!

اس ام اس های عاشقانه و جدید

تو آمده‌ای. کسی خانه نیست.

باز نمی‌گردی. برای همیشه می‌مانی.

من رفته‌اَم گورستان؛ برای همیشه بمیرم!

اس ام اس های عاشقانه و جدید

باید یاد بگیرم تنهایی‌اَم را پنهان کنم.

حالا از تو شاید بتوانم،

ولی از مهتاب

وقتی هر شب پشتِ پنجره‌اَم کشیک می‌دهد،

 نمی‌دانم!

اس ام اس های عاشقانه و جدید

دود می شوم در چشم هات؛

مرا کمی عقب تر بگیر!

اس ام اس های عاشقانه و جدید

هرچه قدم هایم را می شمارم

به آخر نمی رسم.

چه بی انتهاست شبِ چشم هات!

اس ام اس های عاشقانه و جدید

گفتم: ببین چه برف قشنگی!

بیا کمی قدم بزنیم.

گفت: در این سرما و سووز

هیچ ‌احمقی؛ عاشقانه قدم نمی‌زند!

از قولِ آن شاعرِ تُرک، با خودم گفتم:

حالا بیا و عشق را باور کن!

اس ام اس های عاشقانه و جدید

نگاهم می کنی

بوسه می شوم میان چشم هات

به رنگِ گونه های شرم.

اس ام اس های عاشقانه و جدید

دیگر حالَ‌م از حرف‌های عاشقانه به هم می‌خورد،

وقتی هر شب، توویِ شیشه‌ی سردِ مانیتور،

باید به چشم‌های سردِ شیشه‌یی‌ت زُل بزنم

و بگویم: دوستت دارم!

اس ام اس های عاشقانه و جدید

در یلدای شب ِ چشم هات

گم می شوم آخر.

شمعی روشن کن!

مجموعه اس ام اس های عاشقانه و جدید