مجموعه اس ام اس های عاشقانه و احساسی
مجموعه اس ام اس های عاشقانه و احساسی

مجموعه اس ام اس های عاشقانه و احساسی | اس ام اس عاشقانه بغض هایی که گریه می شوند، و دستمال هایی که مچاله. و تویی که، نیستی. تویی که اگر باشی، نه بغضی گریه می شود؛ و نه هیچ دستمالی، مچاله. اس ام اس های عاشقانه و احساسی همه چیزت به من می مانست […]

مجموعه اس ام اس های عاشقانه و احساسی | اس ام اس عاشقانه

مجموعه اس ام اس های عاشقانه و احساسی | اس ام اس عاشقانه

بغض هایی که گریه می شوند،

و دستمال هایی که مچاله.

و تویی که،

نیستی.

تویی که اگر باشی،

نه بغضی گریه می شود؛

و نه هیچ دستمالی،

مچاله.

اس ام اس های عاشقانه و احساسی

همه چیزت به من می مانست

اِلّا چشم هات.

آه ؛ اگر چشم های تو را داشتم!

اس ام اس های عاشقانه و احساسی

او که می رود نمی داند

اما او که بدرقه می کند می داند

کاسه آب معجزه نمی کند…

اس ام اس های عاشقانه و احساسی

تقویم کهنه شد اما

 بهار نیامده است هنووز.

این‌طور که نمی‌شود؛

باید خودم پیِ آفتاب بروم!

اس ام اس های عاشقانه و احساسی

تـــــو  زندگی میکنی، پیر میشوی، تمام میشوی

مــــن  عاشقت میمانم، عاشقت میمانم، عاشقت میمانم

اس ام اس های عاشقانه و احساسی

ترسیده ام …

مثل کودکی که گم شده …

کاش کسی بیاید مرا در آغوش بگیرد و بگوید:

نترس پیدا می شوی…

نترس پیدا می شوی…

اس ام اس های عاشقانه و احساسی

آمده‌ای

بی‌آن‌که بهار را بیاوری.

حالا جواب این‌همه عاشق را

 چه کسی خواهد داد؟!

اس ام اس های عاشقانه و احساسی

خوش به حالت حوا ،

خودت بودی و آدمت !

وگرنه آدم تو هم به

هوای دیگری می رفت !!

اس ام اس های عاشقانه و احساسی

به اشتباهات خود اعتراف می کنم !

فاصله ایی ست میان آنچه باید ، با آنچه هستم …

در انتهای من همیشه

یک زن هست که لبهای خود را گاز میگیرد و از

انتهای بیهودگی

خود پرت میشود و جان میدهد ،

زنی که سقوطش را از لبه ی آگاهی اش اندازه میگیرد

اس ام اس های عاشقانه و احساسی

شکستن دل،

به شکستن استخوان دنده می‌ماند؛

از بیرون همه‌چیز روبه‌راه است،

اما هر نفس، درد ا‌ست که می‌کشی

مجموعه اس ام اس های عاشقانه و احساسی