مجموعه پیامک های زیبا و عاشقانه
مجموعه پیامک های زیبا و عاشقانه

مجموعه پیامک های زیبا و عاشقانه | اس ام اس عاشقانه مچاله کن بشکن بند بزن خط بزن خلاصه راحت باش ارث پدرت که نیست دل تنهای من است … پیامک های زیبا و عاشقانه وابستگی چه زود اتفاق میفته قبل از اینکه بفهمی ؛ راه برگشت رو گم کردی پیامک های زیبا و عاشقانه تا […]

مجموعه پیامک های زیبا و عاشقانه | اس ام اس عاشقانه

مجموعه پیامک های زیبا و عاشقانه | اس ام اس عاشقانه

مچاله کن

بشکن

بند بزن

خط بزن

خلاصه راحت باش

ارث پدرت که نیست

دل تنهای من است …

پیامک های زیبا و عاشقانه

وابستگی چه زود اتفاق میفته

قبل از اینکه بفهمی ؛ راه برگشت رو گم کردی

پیامک های زیبا و عاشقانه

تا دست به قلم می‌بَرَم

سراغِ تو را می‌گیرند کلمات.

پیامک های زیبا و عاشقانه

روویِ نیم‌کت‌های صبح

 به‌وقتِ کاج‌ها،

جای تو را گرفته‌اَند

 کلاغ‌ها.

ناراحت نیستَ‌م، باور کن!

لااقل، با من حرف می‌زنند این‌ها!

پیامک های زیبا و عاشقانه

همیشه نباید حرف زد

گاه باید سکوت کرد

حرف دل که گفتنی نیست !

باید آدمش باشد

کسی که با یک نگاه کردن به چشمت تا ته بغضت را بفهمد . . .

پیامک های زیبا و عاشقانه

حالا دیگر دلتنگ نمی‌شوم.

ماه دارد بالا می‌آید

و مسافری بینِ راه

نشانیِ مرا از تو خواهد ‌پُرسید.

پیامک های زیبا و عاشقانه

رسمِ مسخره‌ای دارد زنده‌گی.

تو محکوم می‌شوی

زندانَ‌ش را من می‌کِشم!

پیامک های زیبا و عاشقانه

هنوز می‌شود با گفتنِ « دوستت دارم »

تو را خوشحال کرد.

پس دروغ گفتن هم

گاهی بد نیست!

پیامک های زیبا و عاشقانه

گل‌سرخْ

تمامِ من بود

میانِ دست‌هات.

نفهمیدی!

مجموعه پیامک های زیبا و عاشقانه