مجموعه اس ام اس های احساسی عاشقانه
مجموعه اس ام اس های احساسی عاشقانه

مجموعه اس ام اس های احساسی عاشقانه | اس ام اس عاشقانه رفته‌ای، و من خانه‌اَم را دارم از حاشیه‌ئ جنگل می‌بَرَم. بدونِ تو، دیوانه‌اَم می‌کنند کلاغ‌ها ! اس ام اس های احساسی عاشقانه نخی سیگار، پُکی عمیق، و لب‌خندِ تو رووی دیوار. دوود می‌شویم همه با هم امشب! اس ام اس های احساسی عاشقانه هیچ […]

مجموعه اس ام اس های احساسی عاشقانه | اس ام اس عاشقانه

مجموعه اس ام اس های احساسی عاشقانه | اس ام اس عاشقانه

رفته‌ای،

و من خانه‌اَم را

دارم از حاشیه‌ئ جنگل می‌بَرَم.

بدونِ تو،

دیوانه‌اَم می‌کنند کلاغ‌ها !

اس ام اس های احساسی عاشقانه

نخی سیگار،

پُکی عمیق،

و لب‌خندِ تو رووی دیوار.

دوود می‌شویم همه با هم امشب!

اس ام اس های احساسی عاشقانه

هیچ ماشینی به مقصدِ تو نمی‌رساندَم.

مسافرکِش‌ها هم فهمیده‌اند

خیالی بیشْ نبوده‌ای!

اس ام اس های احساسی عاشقانه

پیدات می‌شود از دوور

مثل کودکی ذوق می‌کنم.

تنهایی‌اَم چه‌قدر شبیهِ تو شدَه‌ست دختر!

اس ام اس های احساسی عاشقانه

حرفی برای گفتن نداردْ غرور

وقتی هنوز

دوستت داشته باشم!

اس ام اس های احساسی عاشقانه

نایاب شده‌ای

مثل صدای قمر، تارِ یحیا

مثلِ یک موسیقیِ ناب.

کمی پیدا شو!

اس ام اس های احساسی عاشقانه

نگرانِ رفتنَ‌ت نیستم؛ برو!

کوچه‌درختی‌های شهر

به نام تواَند همه

اس ام اس های احساسی عاشقانه

قطارْ دوور می‌شود

ایستگاهْ دوورتَر.

من می‌روم یا تو، مهم نیست

مهمْ قطار است که دوور می‌شود!

اس ام اس های احساسی عاشقانه

سر ریز کرده‌اَم از عشق

پاشویه‌اَم کجاست؟!

اس ام اس های احساسی عاشقانه

خسته‌اَم

می‌خواهم کمی در شبِ چشم‌هات بخوابم.

لالایی‌اَم را بخوان مادر!

مجموعه اس ام اس های احساسی عاشقانه