مجموعه اس ام اس های عاشقانه اسفند
مجموعه اس ام اس های عاشقانه اسفند

مجموعه اس ام اس های عاشقانه اسفند | اس ام اس عاشقانه بخند ! خنده های تو ترکیدن شاهوار کوهستان های انار است … اس ام اس های عاشقانه اسفند هیچ چیز در دنیا ارزش آن را ندارد که انسان از آنچه دوست دارد دست بکشد ! اس ام اس های عاشقانه اسفند آسمان بالای سرم […]

مجموعه اس ام اس های عاشقانه اسفند | اس ام اس عاشقانه

مجموعه اس ام اس های عاشقانه اسفند | اس ام اس عاشقانه

بخند !

خنده های تو

ترکیدن شاهوار کوهستان های انار است …

اس ام اس های عاشقانه اسفند

هیچ چیز در دنیا ارزش آن را ندارد که

انسان از آنچه دوست دارد دست بکشد !

اس ام اس های عاشقانه اسفند

آسمان بالای سرم یک رنگ است

پس این هفت رنگی آدم ها

انعکاس کدامین آسمان است ؟!

اس ام اس های عاشقانه اسفند

به بعضیا باس گفت :

مشتـــی این دلــه

مزرعه که نیست

هـی شخمـش میزنـی لعنتــی !

اس ام اس های عاشقانه اسفند

بـرای عـاشقـی ، نـباید یـک شخصِ مـتفاوت را دوست داشت …

بـلـکه بـایـد

یـک شـخـصِ عـادی را مـتـفاوت دوست داشـت …

اس ام اس های عاشقانه اسفند

… هیچ اضطرابی ندارم!

هیچ استرسی!

فقط…

وقتی به تو نزدیک می شوم…

تمام حجم قلب من…

یک تکه آتش است…

که

شعله های آن…

تا گونه های من…زبانه می کشد…

همین!!!

اس ام اس های عاشقانه اسفند

فاصله را تو یادم دادی

وقتی با لبخندی

دور شدی از من

عکاس بهتر از ما فاصله را می فهمید

تو در عکس نیستی

فاصله یعنی نبود تو

اس ام اس های عاشقانه اسفند

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش

چون بعد رفتنش اینقدر قلب و ذهنت پر خاطرات میشه

کــه نمی تونی قـــلب و ذهنتـــو به دیگـــری بدی…..!

اس ام اس های عاشقانه اسفند

هستند

کسانی که روی شانه هایتان

گریه میکنند

و

وقتی شما گریه میکنید

دیگر وجود ندارند.

اس ام اس های عاشقانه اسفند

نزدیک شو به من !

خدا را چه دیدی

شاید قوانین ریاضی در عاشقی هم حکم می کرد …

دور در دور ضرب میشد

و نزدیک در نزدیک …

مجموعه اس ام اس های عاشقانه اسفند