مجموعه اس ام اس های عاشقانه و زیبا
مجموعه اس ام اس های عاشقانه و زیبا

مجموعه اس ام اس های عاشقانه و زیبا | اس ام اس عاشقانه اسمش آدمــه اما تو باور نکن گاهی وقتا کارایی میکنه که از پس هیچ گرگی بر نمیاد ! اس ام اس های عاشقانه و زیبا دزدیدنت کاری ندارد فقط نمی دانم عطرِ تورا چگونه پنهان کنم تا مرا لو ندهد اس ام اس […]

مجموعه اس ام اس های عاشقانه و زیبا | اس ام اس عاشقانه

مجموعه اس ام اس های عاشقانه و زیبا | اس ام اس عاشقانه

اسمش آدمــه

اما تو باور نکن

گاهی وقتا کارایی میکنه که

از پس هیچ گرگی بر نمیاد !

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

دزدیدنت کاری ندارد

فقط نمی دانم

عطرِ تورا چگونه پنهان کنم

تا مرا لو ندهد

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

شهامت میخواهد

دوست داشتن کسی که

هیچوقت

هیچ زمان

سهم تو نخواهد شد

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

به هوای ماهیِ چشم‌هات

قلاب انداخته مَرد.

پلک نزن

آشفته می‌شود دریاش!

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

برای دیدن عشق

باید

چشم بر پنجره ی خانه ای بگذاریم

که دهلیزی

آنرا به نردبان و دریچه ای میرساند

زیر سنگی

پشت کوهی

در بیابانی دراز

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

شعری‌ نهفته استْ در لب‌هات

که بوویِ نارنج می‌دهد.

بهار که شد

به چیدنَ‌ت می‌آیم.

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

یک کم زودتر

از من بمیر

تا تو اویی نباشی که مجبور است

راهِ خانه را تنها برگردد

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

بهار آمده اما

من هنوز

دلم بهار می‌خواهد.

بیا !

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

آرزویم مردن در صدای تو بود

یا رفتن با صدایت

یا خاموش‌ شدن در صدایت

صدای تو چون باد گذشت

و من به دامن تاریکی

آویخته‌ام

اس ام اس های عاشقانه و زیبا

کمی آرام‌تر!

ببین چه موسیقیِ گوش‌خراشی دارد

صدای پاشنه‌ی کفش‌هات

وقتی می‌روی!

مجموعه اس ام اس های عاشقانه و زیبا