اس ام اس عاشقانه سری ۱۹
اس ام اس عاشقانه سری ۱۹

اس ام اس عاشقانه بهمن زندگی بی تـــو چه فرقی میکند با مرگ وقتی نیستی هیچ چیز نیست هیچ چیز! اس ام اس عاشقانه بهمن بــوی مـاه مـی دهــی در آسمـانــم بمان … اس ام اس عاشقانه بهمن اینجــا هیـچ قـرصــی آرام بـخــش نیـست مگــر قـرص روی مـاهت اس ام اس عاشقانه بهمن بهار من […]

اس ام اس عاشقانه بهمن

اس ام اس عاشقانه

زندگی بی تـــو چه فرقی میکند با مرگ

وقتی نیستی هیچ چیز نیست

هیچ چیز!

اس ام اس عاشقانه بهمن

بــوی مـاه مـی دهــی

در آسمـانــم بمان …

اس ام اس عاشقانه بهمن

اینجــا هیـچ قـرصــی آرام بـخــش نیـست

مگــر قـرص روی مـاهت

اس ام اس عاشقانه بهمن

بهار من تویی

حالا چه فرقی می‌کند تقویم روی میز

اگر پایان پاییز است آغاز زمستان است یا هر چـیز

اس ام اس عاشقانه بهمن

لبخندت دنیایم را تغییر میدهد

کافیست بخندی تا ببینی

چگونه در سردترین فصل سال گل از گلم می شکفد

اس ام اس عاشقانه بهمن

برای من تنها با یک گل بهار می شود

گل روی تو …

اس ام اس عاشقانه بهمن

کاش هرگز ندیده بودمت!

لعنت بر چشمی که بی موقع باز شود

اس ام اس عاشقانه بهمن

شیرین‌ترین خاطرۀ دنیا باشی

مالِ من نباشی

زهر می‌شوی به کامم بدجور

اس ام اس عاشقانه بهمن

چقدر ماه گرفتگی را دوست دارم

شبیه توست وقتی موهایت را روی صورتت می ریزی !

اس ام اس عاشقانه بهمن

سفر به فضا سفینه نمی خواهد

تو بگو دوستت دارم فضا با من

اس ام اس عاشقانه بهمن

دمِ چشم هایت گرم

با آن دوستت دارم های عاشقانه اش

از زیر زبانت که نمی توان حرفی کشید

اس ام اس عاشقانه بهمن

این رسم زمانه است

که من سنگ تو را به سینه می زنم

و تو سنگ دیگری را

اس ام اس عاشقانه بهمن

این عاشقانه ها که به تو گفتم

کوه به کوه می گفت بهم می رسیدند !

اس ام اس عاشقانه بهمن

امسال دو بار یخ زدم

یک بار با آمدنِ زمستان

باری هم از رفتنِ تو

اس ام اس عاشقانه بهمن