عکس های خالکوبی گاز گرفتن لوئیز سوآرز
عکس های خالکوبی گاز گرفتن لوئیز سوآرز
همانطور که می دانید در جریان بازی اروگوئه و ایتالیا لوئیز سوآرز شانه کیه لینی مدافع تیم ملی ایتالیا را گاز گرفت...

همانطور که می دانید در جریان بازی اروگوئه و ایتالیا لوئیز سوآرز شانه کیه لینی مدافع تیم ملی ایتالیا را گاز گرفت

چون این کار سوآرز سابقه قبلی داشت و دو بار قبل از این هم این کار را کرده بود حواشی زیادی ایجاد شد

خالکوبی گاز سوارز

از ساختن در نوشابه باز کن سوآرز تا تتو یا خالکوبی روی بدن

که در ادامه همین پست چند عکس از خالکوبی های طرفداران و مخالفین سوآرز را مشاهده می فرمایید

دهان بند برای لوئیز سوارز

خالکوبی گاز سوارز

عکس تتو لوئیز سوآرز بر روی شانه هوادارش

عکس تتو لوئیز سوآرز بر روی شانه هوادارش