عکس های خالکوبی گاز گرفتن لوئیز سوآرز همانطور که می دانید در جریان بازی اروگوئه و ایتالیا لوئیز سوآرز شانه کیه لینی مدافع تیم ملی ایتالیا را گاز گرفت چون این کار سوآرز سابقه قبلی داشت و دو بار قبل از این هم این کار را کرده بود حواشی زیادی ایجاد شد از ساختن در […]

عکس های خالکوبی گاز گرفتن لوئیز سوآرز

لوئیز سوارز

لوئیز سوارز

همانطور که می دانید در جریان بازی اروگوئه و ایتالیا لوئیز سوآرز شانه کیه لینی مدافع تیم ملی ایتالیا را گاز گرفت

چون این کار سوآرز سابقه قبلی داشت و دو بار قبل از این هم این کار را کرده بود حواشی زیادی ایجاد شد

از ساختن در نوشابه باز کن سوآرز تا تتو یا خالکوبی روی بدن

که در ادامه همین پست چند عکس از خالکوبی های طرفداران و مخالفین سوآرز را مشاهده می فرمایید

خالکوبی گاز سوارز

خالکوبی گاز سوارز

دهان بند برای لوئیز سوارز

دهان بند برای لوئیز سوارز

عکس تتو لوئیز سوآرز بر روی شانه هوادارش

عکس تتو لوئیز سوآرز بر روی شانه هوادارش

عکس های خالکوبی گاز گرفتن لوئیز سوآرز