مردی اسیر چنگال خرس قطبی + عکس ها تصاویری جالب از حمله خرس قطبی به این مرد البته تنها شانس این مرد این بود که داخل گریدر بود وگرنه به شام این خرس تبدیل می شد مردی اسیر چنگال خرس قطبی + عکس ها

مردی اسیر چنگال خرس قطبی + عکس ها

عکس جنگ مرد و خرس قطبی

تصاویری جالب از حمله خرس قطبی به این مرد

عکس جنگ مرد و خرس قطبی

البته تنها شانس این مرد این بود که داخل گریدر بود وگرنه به شام این خرس تبدیل می شد

مردی اسیر چنگال خرس قطبی + عکس ها