اختراعی که ماری کوری را کشت + عکس
اختراعی که ماری کوری را کشت + عکس

اختراعی که ماری کوری را کشت + عکس شاید بتوان لقب معروفترین دانشمندی را که با اختراع خود مرد را به ماری کوری داد. او کاشف رادیواکتیو بود و آزمایشات فراوانی را برای پی بردن به خواص این ماده صرف کرد. او در ۴ جولای ۱۹۳۴ به دلیل ابتلاء به سرطان ناشی از قرار گرفتن […]

اختراعی که ماری کوری را کشت + عکس

اختراعی که ماری کوری را کشت + عکس

شاید بتوان لقب معروفترین دانشمندی را که با اختراع خود مرد را به ماری کوری داد.

او کاشف رادیواکتیو بود و آزمایشات فراوانی را برای پی بردن به خواص این ماده صرف کرد.

او در ۴ جولای ۱۹۳۴ به دلیل ابتلاء به سرطان ناشی از قرار گرفتن در معرض تشعشعات هسته ای از دنیا رفت.

اختراعی که ماری کوری را کشت + عکس