در قرون وسطی هیچ تلفن همراهی وجود نداشت اما اگر هم قرار بود وجود داشته باشد احتمالا شبیه به تلفن‌های همراهی می‌شد که ایوان ماوریوچ ساخته است هنرمند اهل کروات تلفن‌های همراه معمولی را با تغییر بدنه تبدیل به تلفن‌های همراه قرون وسطایی و یا شاید فضایی کرده است که البته همچنان قابلیت استفاده دارند […]

در قرون وسطی هیچ تلفن همراهی وجود نداشت

موبایل های قرون وسطی + عکس ها

موبایل های قرون وسطی + عکس ها

اما اگر هم قرار بود وجود داشته باشد

موبایل های قرون وسطی + عکس ها

موبایل های قرون وسطی + عکس ها

احتمالا شبیه به تلفن‌های همراهی می‌شد که ایوان ماوریوچ ساخته است

موبایل های قرون وسطی + عکس ها

موبایل های قرون وسطی + عکس ها

هنرمند اهل کروات تلفن‌های همراه معمولی را با تغییر بدنه

موبایل های قرون وسطی + عکس ها

موبایل های قرون وسطی + عکس ها

تبدیل به تلفن‌های همراه قرون وسطایی و یا شاید فضایی کرده است

که البته همچنان قابلیت استفاده دارند

موبایل های قرون وسطی + عکس ها