عکس زیبا و دیده نشده میلاد کی مرام در حال بوسیدن پدرش
عکس زیبا و دیده نشده میلاد کی مرام در حال بوسیدن پدرش

عکس زیبا و دیده نشده میلاد کی مرام در حال بوسیدن پدرش میلاد کی مرام به همراه این عکس متن زیر را هم منتشر کرده است : يه چيزايى تو زندگى تكرار شدنى نيست.حسش.دوست داشتنش.دعاش.بودنش.پدر،خدا رو شكر كه هستى و حالت خوب شد.اميدوارم سايت بالاى سرم باشه ، عاشقانه ى زندگيم.(قدر اين نعمت الهى و […]

عکس زیبا و دیده نشده میلاد کی مرام در حال بوسیدن پدرش

پدر میلاد کی مرام , میلاد کی مرام و پدرش , عکس میلاد کی مرام و باباش

میلاد کی مرام به همراه این عکس متن زیر را هم منتشر کرده است :

يه چيزايى تو زندگى تكرار شدنى نيست.حسش.دوست داشتنش.دعاش.بودنش.پدر،خدا رو شكر كه هستى و حالت خوب شد.اميدوارم سايت بالاى سرم باشه ، عاشقانه ى زندگيم.(قدر اين نعمت الهى و بدونين وگر نه يه روز ميشه كه خدايى نكرده دير ميشه.)احترام به پدر ،احترام به خداست.احترام به خلقت.احترام به كائنات.خدايا شكرت كه دارمش.به خودت ميسپارمش

عکس زیبا و دیده نشده میلاد کی مرام در حال بوسیدن پدرش