سخنان مادر ترزا mother teresas words اگر می‌خواهید برای ایجاد آشتی در جهان كاری انجام دهید به خانه‌تان بروید و خانواده‌تان را دوست بدارید سخنان مادر ترزا mother teresas words موضوع این نیست كه چه كاری می‌كنیم مهم میزان عشقی است كه به كارمان داریم سخنان مادر ترزا mother teresas words به همسرتان لبخند بزنید، […]

سخنان مادر ترزا

سخنان مادر ترزا

سخنان مادر ترزا mother teresas words

اگر می‌خواهید برای ایجاد آشتی در جهان كاری انجام دهید

به خانه‌تان بروید و خانواده‌تان را دوست بدارید

سخنان مادر ترزا mother teresas words

موضوع این نیست كه چه كاری می‌كنیم

مهم میزان عشقی است كه به كارمان داریم

سخنان مادر ترزا mother teresas words

به همسرتان لبخند بزنید، به شوهرتان لبخند بزنید، به فرزندانتان لبخند بزنید و به یكدیگر لبخند بزنید

مهم نیست كه به چه كسی لبخند می‌زنید، مهم این است كه این لبخندها به شما كمك خواهد كرد

تا میزان عشق‌تان را نسبت به یكدیگر افزایش دهید

سخنان مادر ترزا mother teresas words

كارهای ما چندان نیز بزرگ نیستند

تنها كاری كه از ما ساخته است

این است كه كارهای كوچك را با عشقی بزرگ انجام دهیم

سخنان مادر ترزا mother teresas words

اگر آرامش نداریم

به این دلیل است كه فراموش كرده‌ایم به یكدیگر وابسته‌ایم

سخنان مادر ترزا mother teresas words

تنهایی و احساس ناخواسته بودن

ترسناك ترین فقر ممكن است

سخنان مادر ترزا mother teresas words

كار بزرگ عبارت است از انجام كار كوچك با عشق زیاد

سخنان مادر ترزا mother teresas words

اگر صادق و روراست باشید ممكن است مردم فریبتان بدهند

با وجود این صادق و روراست باشید

سخنان مادر ترزا mother teresas words

چیزی را كه طی سال ها می سازید

ممكن است كسی یك شبه خراب كند با وجود این بسازید

سخنان مادر ترزا mother teresas words

مردم غالبا نامعقول خودخواه و غیر منطقی هستند

با وجود این آنها را ببخشید

سخنان مادر ترزا mother teresas words

اگر مهربان باشید ممكن است مردم شما را متهم به چاپلوسی كنند

با وجود این مهربان باشید

سخنان مادر ترزا mother teresas words

سكوت، بینشی نوین از زندگی به ما می دهد

در این بینش، وجود ما سرشار از لطف او خواهد شد

بارقه ای كه امكان می دهد تمام كارها را با خوشی به پیش ببریم

همچنین بخوانید:  سخنان فلسفی نویسندگان بزرگ

سخنان مادر ترزا mother teresas words

سكوت پیش از آغاز آفرینش به وجود آمده است

و آسمانها در فضا پراكنده شدند، بی هیچ حرفی و سخنی

سخنان مادر ترزا mother teresas words

سكوت ژرف را به مثابه لحظاتی مقدس و گران بها پاس بدار

لحظاتی برای پناه جستن در سكوت زنده خانه آفریدگار

سخنان مادر ترزا mother teresas words

اگر شروع به قضاوت كردن در مورد مردم بكنی

وقت پیدا نمی كنی كه آنها را دوست داشته باشی

سخنان مادر ترزا mother teresas words

در سكوت گوش فرا ده

چون اگر دلت پر از چیزهای دیگر باشد

نمی توانی صدای آفریدگار را بشنوی

سخنان مادر ترزا mother teresas words

نمی توانیم بدون واسطه در حضور خداوند قرار بگیریم

مگر آنكه سكوت درون و بیرون هر دو را بر خود تحمیل كنیم

سخنان مادر ترزا mother teresas words

اندازه كردارهای ما مهم نیست

بلكه میزان عشق و دقتی كه در آن وجود دارد مهم است

سخنان مادر ترزا mother teresas words

شناخت خود به معنای ناخدای خود بودن است

سخنان مادر ترزا mother teresas words

محبت توری است كه روان ها را صید می كند

سخنان مادر ترزا mother teresas words

اگر ما نتوانیم کسى که مى‌بینیمش را دوست داشته باشیم

چگونه مى‌توانیم خدا را که نمى‌توانیم ببینیمش دوست داشته باشیم؟

سخنان مادر ترزا mother teresas words

محبت‌آمیزترین واژه در دنیا

واژه‌ی نامهربانانه‌ای است كه هرگز بازگو نشود

سخنان مادر ترزا mother teresas words

اجازه نده كسی نزد تو بیاید

مگر اینكه هنگام بازگشت

شادتر و خوشحال تر باشد

سخنان مادر ترزا mother teresas words

اگر می‌خواهیم پیام عاشقانه‌مان دریافت شود، باید آن را بفرستیم

اگر می‌خواهیم چراغی را روشن نگه داریم، باید مُدام در آن نفت بریزیم

سخنان مادر ترزا mother teresas words