جک های جدید و خنده دار کلیپس و ضد دختر مورد داشتیم دختره تو کلاس خواسته حرفای استاد و با سر تایید کنه که کلیپسش خورده تو سر استاد جک های جدید و خنده دار کلیپس و ضد دختر مورد داشتیم دختره با کیلیپس رفته بیرون شهرداری ازش عوارض گرفته گفته طبقه دوم بدون مجوزه […]

اس ام اس خنده دار

اس ام اس خنده دار

جک های جدید و خنده دار کلیپس و ضد دختر

مورد داشتیم دختره تو کلاس خواسته

حرفای استاد و با سر تایید کنه که کلیپسش خورده تو سر استاد

جک های جدید و خنده دار کلیپس و ضد دختر

مورد داشتیم دختره با کیلیپس رفته بیرون

شهرداری ازش عوارض گرفته گفته طبقه دوم بدون مجوزه

جک های جدید و خنده دار کلیپس و ضد دختر

مورد داشتیم دختره میخواسته کلیپس بزنه به موهاش

دستش نمی رسیده چهارپایه گذاشته زیر پاهاش

جک های جدید و خنده دار کلیپس و ضد دختر

مورد داشتیم ورودی ۹۲ التماس می کرده به مسئول آموزش

که بره اون کلاسی که دوستش هست

جک های جدید و خنده دار کلیپس و ضد دختر

مورد داشتیم رفتن خواستگاری

داماد برادر عروسو با خود عروس اشتباه گرفته

جک های جدید و خنده دار کلیپس و ضد دختر

موﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺭﺍﻣﻮﻥ ﻧﺪﺍﺩﻥ

ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺭﯼ !

جک های جدید و خنده دار کلیپس و ضد دختر

مورد داشتیم یارو می خواسته زبان فیسبوکشو تغییر بده

دستش یهو خورده به زبان پاکستانی منفجر شده !

جک های جدید و خنده دار کلیپس و ضد دختر

مورد داشتیم دختره عکس گذاشته نوشته :

من بدون کلیپس !

جک های جدید و خنده دار کلیپس و ضد دختر

مورد داشتیم دختره بالای عکسش نوشته بدون آرایش چطورم؟

بعد قریب به ۱۰۰درصد نفرات آنفرندش کردن

یه تعدادی هم به کل بلاکش کردن !

مورد داشتیم دختره ضربه مغزی شده

خانوادش کلیپساشو اهدا کردن !

جک های جدید و خنده دار کلیپس و ضد دختر

مورد ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻪ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻪ !

جک های جدید و خنده دار کلیپس و ضد دختر

مورد داشتیم دختره از آرایشگاه اومده خونه

مامان باباش نشناختنش راش ندادن تو خونه

مجبور شده بره صورتشو بشوره بعد بیاد که شناسایی بشه

همچنین بخوانید:  جوک خنده دار مهر ماه

جک های جدید و خنده دار کلیپس و ضد دختر