اس ام اس زیبا جدید و عاشقانه اس ام اس جدید اس ام اس عاشقانه زیبا آنقدر که بودن تو را می خواهم بودن خود را نمی خواهم چقدر زیباست این عشق  محو تو شدن را دوست دارم اس ام اس زیبا جدید و عاشقانه اس ام اس جدید اس ام اس عاشقانه زیبا می […]

اس ام اس زیبا جدید و عاشقانه

اس ام اس زیبا جدید و عاشقانه

اس ام اس زیبا جدید و عاشقانه

اس ام اس جدید اس ام اس عاشقانه زیبا

آنقدر که بودن تو را می خواهم بودن خود را نمی خواهم

چقدر زیباست این عشق  محو تو شدن را دوست دارم

اس ام اس زیبا جدید و عاشقانه

اس ام اس جدید اس ام اس عاشقانه زیبا

می خواهمت

و این شاید ابتدای خودخواهیم باشد

اس ام اس زیبا جدید و عاشقانه

اس ام اس جدید اس ام اس عاشقانه زیبا

جهان که فاصله ای نیست

تا ماه پیاده می روم اگر آنجا خانه ات باشد …

اس ام اس زیبا جدید و عاشقانه

اس ام اس جدید اس ام اس عاشقانه زیبا

بین این همه ضمیر فقط یک تـــــــــو کافیست

اس ام اس زیبا جدید و عاشقانه

اس ام اس جدید اس ام اس عاشقانه زیبا

نقطه قوت تو نقطه ضعف منه :

بوسه هایت

اس ام اس زیبا جدید و عاشقانه

اس ام اس جدید اس ام اس عاشقانه زیبا

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری می کند سرزمین مرا …

اس ام اس زیبا جدید و عاشقانه

اس ام اس جدید اس ام اس عاشقانه زیبا

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت

و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم !

اس ام اس زیبا جدید و عاشقانه

اس ام اس جدید اس ام اس عاشقانه زیبا

در میان گل ها عطر یادت را می بویم

آسمانی تر از آنی که به نوشتن درآیی

اس ام اس زیبا جدید و عاشقانه

اس ام اس جدید اس ام اس عاشقانه زیبا

هیس !

ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ

من ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

اس ام اس زیبا جدید و عاشقانه

اس ام اس جدید اس ام اس عاشقانه زیبا