اس ام اس جدید عاشقانه سری ۱۴
اس ام اس جدید عاشقانه سری ۱۴

اس ام اس جدید اس ام اس احساسی اس ام اس عاشقانه اس ام اس ناب تکلیفم روشن شد شیرینم دیگر خاموش می شوم فرهاد وار این بارباید به جای کوه دل بکنم اس ام اس جدید اس ام اس احساسی اس ام اس عاشقانه اس ام اس ناب ومرگ مردن نیست ومرگ تنها نفس […]

اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

اس ام اس احساسی اس ام اس عاشقانه اس ام اس ناب

تکلیفم روشن شد

شیرینم دیگر خاموش می شوم

فرهاد وار این بارباید به جای کوه دل بکنم

اس ام اس جدید

اس ام اس احساسی اس ام اس عاشقانه اس ام اس ناب

ومرگ مردن نیست

ومرگ تنها نفس نکشیدن نیست

من مردگان بی شماری را دیده ام که

راه می رفتند ، حرف می زدند و سیگارمی کشیدند!

اس ام اس جدید

اس ام اس احساسی اس ام اس عاشقانه اس ام اس ناب

باختی درکارنیست

ما برای دوستان واقعی جانمان را ریسک می کنیم

خیالی نیست یا می بریم یا می میریم

اس ام اس جدید

اس ام اس احساسی اس ام اس عاشقانه اس ام اس ناب

شکارچیم اما

گنجشک شکار نمی کنم

شکارچی واقعی آن است که تک پر شکارکند نه گنجشک…

اس ام اس جدید

اس ام اس احساسی اس ام اس عاشقانه اس ام اس ناب

دیگر از مترسک هم کارى ساخته نیست

کلاغ ها بر شانه دهقان نشسته اند

اس ام اس جدید

اس ام اس احساسی اس ام اس عاشقانه اس ام اس ناب

تو…نه ببخشید شما

خب من نه ببخشید منی درکار نیست

حداقل دستت را تکان بده

نه دستت در دست دیګریست

مشغول باش خدانګهدارت

نه او نګهدارت

اس ام اس جدید

اس ام اس احساسی اس ام اس عاشقانه اس ام اس ناب

بعضیا شدیداًبه عینک نیاز دارن

واسه اینکه گوشامونو خیلی دراز میبینن

اس ام اس جدید

اس ام اس احساسی اس ام اس عاشقانه اس ام اس ناب

دیگرعاشقانه نمی نویسم

اگرنوشتم مخاطب خاص ندارد

چون کسی ارزش خاص بودن راندارد

اس ام اس جدید

اس ام اس احساسی اس ام اس عاشقانه اس ام اس ناب

بیشتراز آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی

فقط به این خاطر که بیشترازآنچه سزاوارش باشی عاشقت بودم

همچنین بخوانید:  اس ام اس و جملات زیبا ، رمانتیک و خاص سری ۳۵

اس ام اس جدید

اس ام اس احساسی اس ام اس عاشقانه اس ام اس ناب

این روزهایم به تظاهرطی می شود

تظاهربه بی خیالی به بی تفاوتی

به اینکه بی توبودن مهم نیست

اما بسی جان فرساست این نمایش

این فیلم های بی سانسور ندیدنت

برای وجود اندوه بارم

اس ام اس جدید

اس ام اس احساسی اس ام اس عاشقانه اس ام اس ناب

واسه کسی کلاس بذار که هم کلاسش باشی

نه واسه کسی که حتی تو کلاسشم رات نده

اس ام اس جدید

اس ام اس احساسی اس ام اس عاشقانه اس ام اس ناب

عجب دوره زمونه ای شده که برای حفظ رفاقتت

بایدخیلی ازحرفاروتودلت نگه داری

تا حداقل کسی روداشته باشی که بهش بگی رفیق

مگه نه رفیق ؟

اس ام اس جدید