اس ام اس درباره خدا جدید پروردگارا برده و بنده  توام برده فرمانبردار تا هستم … اس ام اس درباره خدا جدید پروردگارا نظر کن بر تمام بندگانت چه ارباب و چه رعیت که همه محتاج توجه توایم اس ام اس درباره خدا جدید پروردگارا عشق ده تمام مخلوقاتت را که لذتی بالاتر از دوست […]

اس ام اس درباره خدا جدید

اس ام اس درباره خدا جدید

پروردگارا برده و بنده  توام

برده فرمانبردار تا هستم …

اس ام اس درباره خدا جدید

پروردگارا نظر کن بر تمام بندگانت

چه ارباب و چه رعیت

که همه محتاج توجه توایم

اس ام اس درباره خدا جدید

پروردگارا عشق ده تمام مخلوقاتت را

که لذتی بالاتر از دوست داشتن و دوست داشته شدن نیست

اس ام اس درباره خدا جدید

پروردگارا

می دانم که باید با تو بگویم و همه چیز را از تو بخواهم

می دانم که می توانم با اراده ای که تو به آدمی عطا کرده ای

از دریای عظیم فراوانی ها و نعمات به آنچه آرزویش را دارم برسم

یاری ام کن

اس ام اس درباره خدا جدید

پروردگارا

اگر در زندگی به آنچه آرزو دارم نمی رسم

به این دلیل نیست که تو نخواسته ای به دعاهای من پاسخ دهی

بلکه به این علت است که آنچه در زندگی به آن فکر می کنم

می گویم و عمل می کنم برخلاف آن چیزی است که آرزو دارم به آن برسم

اس ام اس درباره خدا جدید

پروردگارا ! امشب رو به سوی تو آورده ام

در چنین شب به جناب تو روی آوردم

و تو را به حق حسین که آبروی عالم است قسمت می دهم بزرگوارا

اس ام اس درباره خدا جدید

پروردگارا

ما را نومید مساز و از رحمت واسعه ی خود تهی دستمان مدار

و از عطایای خویش ناکاممان مفرمای و سر شکسته و دلشکسته مان مخواه

اس ام اس درباره خدا جدید

یا رب

از برکت امان و آسایش محرومم مدار

و عذاب آتش را از من به دور ساز

اس ام اس درباره خدا جدید

پروردگارا

از تو یاری می جویم ، یاری ام ده

اس ام اس درباره خدا جدید

خداوندا

این تویی که اغیار را از چشم و دل دوستانت دور می رانی

همچنین بخوانید:  اس ام اس های زیبا درباره خداوند

تا تنها تو را ببینند و تو را به تنهایی دوست بدارند

و جز در پناه تو به هیچ ملجا و ماوای دیگر نگریزند

اس ام اس درباره خدا جدید