مجموعه ای از بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی
مجموعه ای از بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

مجموعه ای از بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی دوست بداريد كساني را كه به شما پند مي دهند نه مردمي كه شما را ستايش مي كنند دور وبل بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی شاد ماندن به هنگامي كه انسان درگير و […]

مجموعه ای از بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

مجموعه ای از بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

دوست بداريد كساني را كه به شما پند مي دهند

نه مردمي كه شما را ستايش مي كنند

دور وبل

بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

شاد ماندن به هنگامي كه انسان درگير و دار كارهاي ملال آور

و پرمسئوليت است هنر كوچكي نيست

نيچه

بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

ارزش انسان به داشته هايش نيست

به چيزي است كه آرزوي بدست آوردنش را دارد

جبران خليل جبران

بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

مي توان حقيقتي را دوست نداشت

اما نمي توان منكر آن شد

روسو

بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

دانستن كافي نيست، بايد به دانسته خود عمل كنيد

ناپلئون هيل

بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

دنيا بسيار وسيع است و براي همه جائي هست

سعي كنيم جاي واقعي خود را پيدا كنيم

بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

هر اقدامي اگر بزرگ باشد ابتدا محال به نظر مي رسد

كارلايل

بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

آدمي ساخته افكار خويش است فردا همان خواهد شد

كه امروز مي انديشيده است

موريس مترلينگ

بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

به توانائي خود ايمان داشتن نيمي از كاميابي است

روسو

بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

كسي كه حق اظهار نظر و بيان فكر خود را نداشته باشد

موجودي زنده محسوب نمي شود

مونتسكيو

بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

زندگي دشمن شما نيست

اما طرز فكرتان مي تواند دشمن شما باشد

ريچارد كارسون

بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

اگر تنها از اميد انتظار معجزه داري در اشتباهي

اميد بايد با حركت توأم باشد

محمد اقبال

بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

اگر در اولين قدم موفقيت نصيب ما مي شد

همچنین بخوانید:  اس ام اس و پیامک های فلسفی زیبا

سعي و عمل ديگر معني نداشت

موريس مترلينگ

بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

فضائي بين پندار و عمل وجود دارد كه با پشتكار پيموده مي شود

جبران خليل جبران

بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

اين كه چقدر زمان داري مهم نيست

چگونه مي گذراني مهم است

لينكلن

بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

انسان هرگز حتي به مرگ هم تسليم نمي شود

مگر زماني كه اراده اش ضعيف باشد

ادكارآلن پو

مجموعه ای از بهترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی