متن و پیامک غمگین + اس ام اس جدید عاشقانه و غمگین
متن و پیامک غمگین + اس ام اس جدید عاشقانه و غمگین

اس ام اس جدید عاشقانه و غمگین دلم تنگ است تنگ چشم هایى که روزى از نگاه دزدکی اش پر از ذوق می شدم اس ام اس جدید عاشقانه و غمگین هیس ساکت … یه کف مرتب به افتخارش بزنید … چه با احساس مرا گذاشت و رفت … اس ام اس جدید عاشقانه و […]

اس ام اس جدید عاشقانه و غمگین

اس ام اس جدید عاشقانه و غمگین

دلم تنگ است

تنگ چشم هایى که روزى از نگاه دزدکی اش پر از ذوق می شدم

اس ام اس جدید عاشقانه و غمگین

هیس ساکت …

یه کف مرتب به افتخارش بزنید …

چه با احساس مرا گذاشت و رفت …

اس ام اس جدید عاشقانه و غمگین

شرط دل دادن دل گرفتنه

شرط طمعه نشدن گرگ شدنه

دنیاى امروز ما پر از معاملات بى رحمانس

کاش قطار دنیا لااقل برای من یکى می ایستاد و پیاده می شدم

اس ام اس جدید عاشقانه و غمگین

حواست باشد بانو

اگر به مردی بیش ازحد بها دهی دیگر برای داشتنت تلاش نمی کند

نگاهش سرد می شود کلامش بی روح دستانش یخ زده

حرف هایش بوی دل مردگی می گیرد و آغوشش بوی هوس …

اس ام اس جدید عاشقانه و غمگین

اگر می خواهی از بهار لذت ببری

مانند بهار باش

شکسپیر

اس ام اس جدید عاشقانه و غمگین

آرامش را در همه جا جستجو کردم

غافل از اینکه آرامش از رگ گردن به من نزدیکتر بود

اس ام اس جدید عاشقانه و غمگین

چقدر سخت است

حال عاشقی که نمی داند

معشوقش نیز هوای او را دارد یا نه …

اس ام اس جدید عاشقانه و غمگین

بیادت هستم

حتی اگر دنیا با تمام ناخوشی هایش بخواهد سرگرمم کند …

اس ام اس جدید عاشقانه و غمگین

توجا زدی

من جاخوردم

و او چه ساده جا گرفت

اس ام اس جدید عاشقانه و غمگین

عزیزم حتی دیگر نمی خواھم آرزویت باشم

آرزو می کنم او آرزوی تو باشد و آرزوی او دیگری …

اس ام اس جدید عاشقانه و غمگین

خداوندا نادانی دیروز شادی امروزم را گرفت

پس نادانی امروزم را بگیر تا شادی فردایم را از دست ندهم

کورش کبیر

اس ام اس جدید عاشقانه و غمگین