پیرترین درخت جهان + عکس ها این درخت زیبا و عظیم الجثه در پارک ملی سکویا در ایالت کالیفرنیا قرار دارد همانگونه که در عکس می بینید جنرال شرمن نام یک سکویای غول پیکر است این درخت بلندترین سکویای غول پیکر است و ارتفاع آن ۸۴٫۸ متر است سن تقریبی این درخت ۲۷۰۰ سال برآورد […]

پیرترین درخت جهان + عکس ها

پیرترین درخت جهان

پیرترین درخت جهان

این درخت زیبا و عظیم الجثه در پارک ملی سکویا در ایالت کالیفرنیا قرار دارد

پیرترین درخت جهان

پیرترین درخت جهان

همانگونه که در عکس می بینید جنرال شرمن نام یک سکویای غول پیکر است

پیرترین درخت جهان

پیرترین درخت جهان

این درخت بلندترین سکویای غول پیکر است و ارتفاع آن ۸۴٫۸ متر است

پیرترین درخت جهان

پیرترین درخت جهان

سن تقریبی این درخت ۲۷۰۰ سال برآورد می شود

پیرترین درخت جهان + عکس ها