در نگاه اول شاید این پرتره به نظر یک عکس به نظر برسد اما این نقاشی حاصل زحمات چندین روزه نقاشی به نام میگوئل اندرا است او پس از 138 ساعت کار بر روی این پرتره و با کشیدن 2 میلیون نقطه آن را به پایان رسانده است و به عنوان جدیدترین کار خود آن […]

در نگاه اول شاید این پرتره به نظر یک عکس به نظر برسد

نقاشی با نقطه + عکس ها

نقاشی با نقطه + عکس ها

اما این نقاشی حاصل زحمات چندین روزه نقاشی به نام میگوئل اندرا است

نقاشی با نقطه + عکس ها

نقاشی با نقطه + عکس ها

او پس از 138 ساعت کار بر روی این پرتره و با کشیدن 2 میلیون نقطه آن را به پایان رسانده است

نقاشی با نقطه + عکس ها

نقاشی با نقطه + عکس ها

و به عنوان جدیدترین کار خود آن را به نمایش عمومی گذاشته است

نقاشی با نقطه + عکس ها

نقاشی با نقطه + عکس ها

این هنرمند تا به حال نقاشی های متفاوتی با نقطه گذاری کشیده است

نقاشی با نقطه + عکس ها