عکس دیده نشده کارت عروسی پدر و مادر پرستو صالحی
عکس دیده نشده کارت عروسی پدر و مادر پرستو صالحی

عکس دیده نشده کارت عروسی پدر و مادر پرستو صالحی نمکستان » عکس دیدنی از کارت عروسی پدر و مادر پرستو صالحی ، در ادامه این تصویر را مشاهده نمایید پرستو صالحی با انتشار این تصویر نوشت : امشب آلبوم هاي عكس خانوادگي مون رو ورق زدم … رسيدم به عكس و كارت عروسي مامان […]

عکس دیده نشده کارت عروسی پدر و مادر پرستو صالحی

عکس دیده نشده کارت عروسی پدر و مادر پرستو صالحی

نمکستان » عکس دیدنی از کارت عروسی پدر و مادر پرستو صالحی ، در ادامه این تصویر را مشاهده نمایید

پرستو صالحی , بیوگرافی پرستو صالحی , اینستاگرام پرستو صالحی , همسر پرستو صالحی , عکس پرستو صالحی , زندگینامه پرستو صالحی , شوهر پرستو صالحی , فرزند پرستو صالحی

پرستو صالحی با انتشار این تصویر نوشت :

امشب آلبوم هاي عكس خانوادگي مون رو ورق زدم … رسيدم به عكس و كارت عروسي مامان و بابام يه حالي داشتم كه نگو  يه حال خووووب گذاشتم شماها هم ببينين خدا سايه ي همه پدر مادرها رو بر سر فرزندانشون حفظ كنه و خداوند رحمت كند همه پدر و مادرهاي درگذشته رو مخصوصا پدر خودم رو

عکس دیده نشده کارت عروسی پدر و مادر پرستو صالحی