عکس دیده نشده بهار ارجمند و پرستو صالحی در دبیرستان
عکس دیده نشده بهار ارجمند و پرستو صالحی در دبیرستان

عکس دیده نشده بهار ارجمند و پرستو صالحی در دبیرستان نمکستان » عکس دیده نشده بهار ارجمند و پرستو صالحی در دبیرستان ، در ادامه این تصویر را مشاهده نمایید پرستو صالحی با انتشار این تصویر نوشت : سال آخر دبیرستان … ما سه تا بودیم من و بهار ارجمند و مژگان ابورحیمی که الان تو […]

عکس دیده نشده بهار ارجمند و پرستو صالحی در دبیرستان

عکس دیده نشده بهار ارجمند و پرستو صالحی در دبیرستان

نمکستان » عکس دیده نشده بهار ارجمند و پرستو صالحی در دبیرستان ، در ادامه این تصویر را مشاهده نمایید

پرستو صالحی , بیوگرافی پرستو صالحی , اینستاگرام پرستو صالحی , همسر پرستو صالحی , عکس پرستو صالحی , زندگینامه پرستو صالحی , شوهر پرستو صالحی , فرزند پرستو صالحی

پرستو صالحی با انتشار این تصویر نوشت :

سال آخر دبیرستان …

ما سه تا بودیم من و بهار ارجمند و مژگان ابورحیمی که الان تو آسمونهاست …

تنها چیزی که کهنه اش بهتر از نوشه رفیقه منو ابروهای پیوسته و … تیپ های زمان ماست دیگه !!!

پی نوشت: دوستان من کی ادعای زیبایی کردم ؟!

هر عکس و مطلبی میزارم ماجرا به عمل جراحی زیبایی میکشه

بسه بابا آخه مگه من می ترسم از شما که نگم،

معلومه آدم تو بیست سال تغییر می کنه

سن نوجوانی بلوغ جوانی و … آدم تغییر می کنه تورو خدا آزار ندیم همدیگه و

عکس دیده نشده بهار ارجمند و پرستو صالحی در دبیرستان