دلتنگی پرستو صالحی برای پدرش + عکس قدیمی
دلتنگی پرستو صالحی برای پدرش + عکس قدیمی

دلتنگی پرستو صالحی برای پدرش + عکس قدیمی نمکستان » عکس دلتنگی پرستو صالحی برای پدرش ، در ادامه این تصویر را مشاهده نمایید پرستو صالحی با انتشار این تصویر نوشت : چقدر دلم هواي بابامو كرده كه همينجوري بهش تكيه كنم … بچه ها قدر باباهاتونو خيلي بدونين … پدر هواي حوصله ابري ست دلتنگی […]

دلتنگی پرستو صالحی برای پدرش + عکس قدیمی

دلتنگی پرستو صالحی برای پدرش + عکس قدیمی

نمکستان » عکس دلتنگی پرستو صالحی برای پدرش ، در ادامه این تصویر را مشاهده نمایید

پرستو صالحی , بیوگرافی پرستو صالحی , اینستاگرام پرستو صالحی , همسر پرستو صالحی , عکس پرستو صالحی , زندگینامه پرستو صالحی , شوهر پرستو صالحی , فرزند پرستو صالحی

پرستو صالحی با انتشار این تصویر نوشت :

چقدر دلم هواي بابامو كرده كه همينجوري بهش تكيه كنم …

بچه ها قدر باباهاتونو خيلي بدونين … پدر هواي حوصله ابري ست

دلتنگی پرستو صالحی برای پدرش + عکس قدیمی