عکس های ورزش پارکور یکی از ورزش های جدیدی که علاقمندان بسیاری دارد ورزش پاکور است . این ورزش تقریبا یک چیزی همانند حرکت های نینجا ها می باشد. ورزشکاران در این ورزش از مکان های صعب العبور و خطرناک به راحتی و با چالاکی خاصی عبور می کنند . در ادامه این پست می […]

عکس های ورزش پارکور

یکی از ورزش های جدیدی که علاقمندان بسیاری دارد ورزش پاکور است .

عکس های ورزش پارکور

عکس های ورزش پارکور

این ورزش تقریبا یک چیزی همانند حرکت های نینجا ها می باشد.

عکس های ورزش پارکور

عکس های ورزش پارکور

ورزشکاران در این ورزش از مکان های صعب العبور و خطرناک به راحتی و با چالاکی خاصی عبور می کنند .

عکس های ورزش پارکور

عکس های ورزش پارکور

در ادامه این پست می توانید عکس های بیشتری از این ورزش هیجان انگیز تماشا کنید

عکس های ورزش پارکور

عکس های ورزش پارکور

حرکت گربه ای در پاکور و پریدن از روی اتومبیل

حرکت گربه ای در پاکور و پریدن از روی اتومبیل

حرکت گربه ای در پاکور و پریدن از روی اتومبیل

حرکت زیبای ایستادن روی دست ها که خیلی دستان قوی نیاز دارد

حرکت زیبای ایستادن روی دست ها که خیلی دستان قوی نیاز دارد

حرکت زیبای ایستادن روی دست ها که خیلی دستان قوی نیاز دارد

پارکور کاری که دارد از روی پشت بام می پرد پایین

پارکور کاری که دارد از روی پشت بام می پرد پایین

پارکور کاری که دارد از روی پشت بام می پرد پایین

حرکت پشتک در جا توسط پارکور کاران ایرانی

حرکت پشتک در جا توسط پارکور کاران ایرانی

حرکت پشتک در جا توسط پارکور کاران ایرانی

پریدن از روی ماشین توسط اساتید پارکور

پریدن از روی ماشین توسط اساتید پارکور

پریدن از روی ماشین توسط اساتید پارکور

عکس های ورزش پارکور