سلفی جدید پژمان بازغی با ماهی خاویار
سلفی جدید پژمان بازغی با ماهی خاویار

سلفی جدید پژمان بازغی با ماهی خاویار نمکستان » عکس سلفی جدید پژمان بازغی با ماهی خاویار ، در ادامه این تصویر را مشاهده نمایید پژمان بازغی با انتشار این تصویر نوشت : امروزسر صحنه فيلمبرداري با ميلاد حسن پور در مركز تحقيقات تاسماهيان خزر حيف كه نسل اين ماهيهاي خاوياري در حال انقراض، و […]

سلفی جدید پژمان بازغی با ماهی خاویار

سلفی جدید پژمان بازغی با ماهی خاویار

نمکستان » عکس سلفی جدید پژمان بازغی با ماهی خاویار ، در ادامه این تصویر را مشاهده نمایید

پژمان بازغی , بیوگرافی پژمان بازغی , اینستاگرام پژمان بازغی , عکس پژمان بازغی , زندگینامه پژمان بازغی

پژمان بازغی با انتشار این تصویر نوشت :

امروزسر صحنه فيلمبرداري با ميلاد حسن پور در مركز تحقيقات تاسماهيان خزر

حيف كه نسل اين ماهيهاي خاوياري در حال انقراض،

و البته هستند كساني دلسوز براي حفظ بقاي اين نوع ماهي،

با طبيعت مهربانتر باشيم

سلفی جدید پژمان بازغی با ماهی خاویار