عکس پژمان جمشیدی و مادرش
عکس پژمان جمشیدی و مادرش

عکس های پژمان جمشیدی پژمان جمشیدی عکس جدید خود و مادرش را به دعوت علی اوجی روی صفحه شخصی اش قرار داده است این تصویر را در ادامه مشاهده نمایید پژمان جمشیدی : خاك پاى تو فرشته ام.باش باش باش … مادر آفريدگار حفظ كنه و عاقبت به خير مادران فرشته اى رو كه هستند […]

عکس های پژمان جمشیدی

عکس پژمان جمشیدی و مادرش , پژمان جمشیدی و مادرش

پژمان جمشیدی عکس جدید خود و مادرش را به دعوت علی اوجی روی صفحه شخصی اش قرار داده است این تصویر را در ادامه مشاهده نمایید

عکس پژمان جمشیدی و مادرش , پژمان جمشیدی و مادرش

پژمان جمشیدی : خاك پاى تو فرشته ام.باش باش باش …

مادر

آفريدگار حفظ كنه و عاقبت به خير مادران فرشته اى رو كه هستند و آرامش بده به ارواح مادرانى كه راهى بهشت شدند

به دعوت على اوجى عزيز

عکس پژمان جمشیدی و مادرش