عکس زنی در پشت وانت جنجال آفرید + عکس ها
عکس زنی در پشت وانت جنجال آفرید + عکس ها

عکس زنی در پشت وانت جنجال آفرید + عکس ها عکسی که این مرد بصورت برچسب بر روی درب وانتش زده بود باعث اعتراض و شکایت همسایگانش شد افراد زیادی با پلیس تماس گرفتند و موضوع این تصویر را گزارش دادند اما واقعیت موضوع اینست که یک شرکت تبلیغاتی  می خواسته با این تصویر از […]

عکس زنی در پشت وانت جنجال آفرید + عکس ها

عکس زن در پشت وانت جنجال آفرید + عکس ها

عکسی که این مرد بصورت برچسب بر روی درب وانتش زده بود باعث اعتراض و شکایت همسایگانش شد افراد زیادی با پلیس تماس گرفتند و موضوع این تصویر را گزارش دادند

اما واقعیت موضوع اینست که یک شرکت تبلیغاتی  می خواسته با این تصویر از یک ماشین تبلیغ کند اما هرگز فکر نمی کردند که کارشان ضد تبلیغ باشد و باعث ناراحتی مردم شود

عکس زن در پشت وانت جنجال آفرید + عکس ها

عکس زنی در پشت وانت جنجال آفرید + عکس ها