عکس های جدید سام درخشانی
عکس های جدید سام درخشانی

عکس های جدید سام درخشانی بازیگرهای جوانی داریم که در دهه گذشته درخشش زیادی داشتند و توانستند به منتقدان نشان دهند که از پس از هر نقشی بر خواهند آمد یکی از این بازیگران جوان که در گذشته هم کارنامه ی قوی و خوبی داشته است سام درخشانی است او با بازی در سریال آوای […]

عکس های جدید سام درخشانی

سام درخشانی , عکس های جدید سام درخشانی , عکس سام درخشانی

بازیگرهای جوانی داریم که در دهه گذشته درخشش زیادی داشتند و توانستند به منتقدان نشان دهند که از پس از هر نقشی بر خواهند آمد

سام درخشانی , عکس جدید سام درخشانی , عکس سام درخشانی

یکی از این بازیگران جوان که در گذشته هم کارنامه ی قوی و خوبی داشته است سام درخشانی است

سام درخشانی , عکس جدید سام درخشانی , عکس سام درخشانی

او با بازی در سریال آوای باران نشان داد که به خوبی می تواند یک نقش صد در صد جدی و عصبی را بازی کند

سام درخشانی , عکس های جدید سام درخشانی , عکس سام درخشانی

و خیلی عالی از پس آن نقش بر امد مخصوصا زمانی که با خانم الهام چرخنده که ایشان هم یکی از بهترین بازیگران آوای باران بود نقشه های شوم می کشیدند و حرص می خورند کارشان عالی بود

سام درخشانی , عکس های سام درخشانی , عکس سام درخشانی

سام درخشانی با بازی در نقش وحید در سریال پژمان همه به همه نشان داد که نقش های طنز را هم به خوبی ایفا می کند

سام درخشانی , عکس های جدید سام درخشانی , عکس سام درخشانی

عکس های جدید سام درخشانی