پارکی فوق العاده شگفت انگیز در زیر آب + عکس ها
پارکی فوق العاده شگفت انگیز در زیر آب + عکس ها

پارکی فوق العاده شگفت انگیز در زیر آب + عکس ها این پارک در دنیای رو خشکی بوده اما بدلیل آب شدن برف های کوه های اطراف به دریاچه ای فوق العاده زیبا تبدیل شده است اهالی تراگوس اتریش نه تنها بابت از دست این پارک ناراحت نیستن بلکه خوشحالن چون توریست های زیادی به […]

پارکی فوق العاده شگفت انگیز در زیر آب + عکس ها

پارک زیر آب , پارک زیر رودخانه , عکس های پارک زیر آبی

این پارک در دنیای رو خشکی بوده

پارک زیر آب , پارک زیر رودخانه , عکس های پارک زیر آبی

اما بدلیل آب شدن برف های کوه های اطراف

پارک زیر آب , پارک زیر رودخانه , عکس های پارک زیر آبی

به دریاچه ای فوق العاده زیبا تبدیل شده است

پارک زیر آب , پارک زیر رودخانه , عکس های پارک زیر آبی

اهالی تراگوس اتریش نه تنها بابت از دست این پارک ناراحت نیستن

پارک زیر آب , پارک زیر رودخانه , عکس های پارک زیر آبی

بلکه خوشحالن چون توریست های زیادی به این محل سرازیر شده اند

پارک زیر آب , پارک زیر رودخانه , عکس های پارک زیر آبی

کارشناسان تخمین زده اند در ماه های سرد سال دوباره پارک به روی خشکی بر می گردد

پارک زیر آب , پارک زیر رودخانه , عکس های پارک زیر آبی

پارکی فوق العاده شگفت انگیز در زیر آب + عکس ها