مجموعه دلنوشته های شگفت انگیز و بسیار زیبا
مجموعه دلنوشته های شگفت انگیز و بسیار زیبا

دلنوشته های شگفت انگیز و بسیار زیبا دل نوشته del neveshteh • همین حوالی آشیانه بساز من از مهاجرت های گاه به گاه تو بر نمی آیم • دل نوشته del neveshteh • ﻣﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻨﮓ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺭﻭﯾﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﻏﻢ ﺩﺭﯾﺎ ﺩﺍﺭﻡ؟ ﺩﻝ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﺭﻫﺎﯾﯽﺳﺖ، ﻭﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ […]

دلنوشته های شگفت انگیز و بسیار زیبا

دلنوشته های شگفت انگیز و بسیار زیبا

دل نوشته

del neveshteh

همین حوالی آشیانه بساز

من از مهاجرت های

گاه به گاه تو

بر نمی آیم

دل نوشته

del neveshteh

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻨﮓ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺩﺍﺭﻡ

ﺑﺎ ﭼﻪ ﺭﻭﯾﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﻏﻢ ﺩﺭﯾﺎ ﺩﺍﺭﻡ؟

ﺩﻝ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﻮﻕ ﺭﻫﺎﯾﯽﺳﺖ، ﻭﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻤﻨـــّـــــﺎ ﺩﺍﺭﻡ

دل نوشته

del neveshteh

می دانم

به خاطر همه ی بایدها

نباید تو را دوست داشته باشم

دل نوشته

del neveshteh

زنبور درشت بی مروت را گوی

باری، چو عسل نمی دهی، نیش مزن

دل نوشته

del neveshteh

بــــه یاد اولین بیت از کتاب خواجه افتادم

شروع عشق شیرین است

بعدش دردسر دارد

دل نوشته

del neveshteh

با که گویم که بی تو تابم نیست

آن گیاهم که آفتابم نیست

به کدامین ستاره شِکوه کنم

که شبم هست و ماهتابم نیست

کاش می آمدی و می دیدی

کز شب دوری تو تابم نیست

با خیالت نمی توانم خفت

تا خیال تو هست خوابم نیست

نغمه چون سر کنم که می بینم

دیگر آن شور و التهابم نیست

دل نوشته

del neveshteh

ﭼﯿﺴﺘﻢ؟ ! ﺧﺎﻃﺮﻩ ﯼ ﺯﺧﻢ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ

ﻟﺐ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﻡ

ﺑﺎ ﺩﻟﺖ ﺣﺴﺮﺕ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺍﻡ ﻫﺴﺖ، ﻭﻟﯽ

ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻭﺍ ﺩﺍﺭﻡ؟

دل نوشته

del neveshteh

می‌خواستم دوستت داشته باشم

خودت را نداشتم

کجایی علاقه ی من؟

دل نوشته

del neveshteh

نداند رسم یاری بی وفا یاری که من دارم

به آزار دلم کوشد دل‌ آزاری که من دارم

‫‏رهی معیری‬

دل نوشته

del neveshteh

و عشق

مثل گلدان‌های شمعدانی بر ایوان

حضور معلقی دارد!

دل نوشته

del neveshteh

دل نوشته

del neveshteh

مصرعی از قلب من با مصرعی از قلب تو

شاه بیتی می شود در دفتر دیوان عشق

دل نوشته

del neveshteh

پذیرفتم شکســتم را شبیهِ آن همـآوردی

که اجـرا می کند با ناامیدی، آخرین فن را

دل نوشته

del neveshteh

دنیا

سفری بود در جستجوی خدا

ما اشتباه گرفتیم

با جستجوی طلا

دل نوشته

del neveshteh

من ندانم به نگاه تو چه رازی است نهان

که من آن راز توان دیدن و گفتن نتوان

دلنوشته های شگفت انگیز و بسیار زیبا