سخنان گرانبهای امام علی علیه السلام بدترين دوست،‌ کسی است که براي او به رنج و زحمت افتي حدیث امام علی در مورد ارزش انسان نابود شد ، كسي كه ارزش خود را ندانست حدیث امام علی در مورد همنشین هم نشين بي خرد مباش، كه كار زشت خود را زيبا جلوه داده، دوست دارد […]

سخنان گرانبهای امام علی علیه السلام

بدترين دوست،‌ کسی است که براي او به رنج و زحمت افتي

حدیث امام علی در مورد ارزش انسان

نابود شد ، كسي كه ارزش خود را ندانست

حدیث امام علی در مورد همنشین

هم نشين بي خرد مباش، كه كار زشت خود را زيبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشي.

حدیث امام علی

حدیث امام علی

حدیث امام علی در مورد کار

كار اندكي كه ادامه يابد، از كار بسياري كه از آن به ستوه آيي اميدوار كننده تر است.

حدیث امام علی در مورد توانایی

هنگامي كه توانايي فزوني يابد، شهوت كاستي گيرد.

حدیث امام علی در مورد مرگ

اي فرزند آدم ! خودت وصي مال خويش باش، امروز به گونه اي عمل كن كه دوست داري پس از مرگت عمل كنند.

حدیث امام علی در مورد تندخویی

تندخويي بي مورد نوعي ديوانگي است، زيرا كه تندخو پشيمان مي شود، و اگر پشيمان نشد، پس ديوانگي او پايدار است.

حدیث امام علی در مورد صدقه

هر گاه تهيدست شديد با صدقه دادن، با خدا تجارت كنيد

حدیث امام علی در مورد خیانت

وفاداري با خيانت كاران نزد خدا نوعي خيانت، و خيانت به خيانت كاران نزد خدا وفاداري است.

حدیث امام علی در مورد روزی

اي فرزند آدم ! اندوه روز نيامده را بر امروزت ميفزا، زيرا اگر روز نرسيده، از عمر تو باشد خدا روزي تو را خواهد رساند.

حدیث امام علی در مورد مستحبات

هر گاه مستحبات به واجبات زيان رساند آن را ترك كنيد

حدیث امام علی در مورد دانش

هر گاه خدا بخواهد بنده اي را خوار كند، دانش را از او دور سازد.

حدیث امام علی در مورد مادر

مردم فرزندان دنيا هستند و هيچ كس را بر دوستي مادرش نمي توان سرزنش كرد.

حدیث امام علی در مورد خدا

از نافرماني خدا در خلوت ها بپرهيزيد، زيرا همان كه گواه است، داوري كند

همچنین بخوانید:  حدیث های موضوعی آموزنده و زیبا

دسته بندی اس ام اس حدیث

سخنان گرانبهای امام علی علیه السلام