مار پایتون در حال خوردن بز کوهی + عکس ها عکس هایی که در این پست مشاهده می کنید توسط یک عکاس هندی گرفته شده است . طبیعت خیلی از مواقع باعث تعجب انسان ها می شود که یکی از همین موارد بلعیدن حیوانات بزرگ توسط مارها می باشد . این مار با اینکه اندازه […]

مار پایتون در حال خوردن بز کوهی + عکس ها

عکس هایی که در این پست مشاهده می کنید توسط یک عکاس هندی گرفته شده است . طبیعت خیلی از مواقع باعث تعجب انسان ها می شود که یکی از همین موارد بلعیدن حیوانات بزرگ توسط مارها می باشد .

مار پایتون در حال خوردن بز کوهی

مار پایتون در حال خوردن بز کوهی

این مار با اینکه اندازه خیلی بزرگ ندارد توانسته به راحتی یک بزر کوهی خیلی بزرگ را ببلعد .

مار پایتون در حال خوردن بز کوهی

مار پایتون در حال خوردن بز کوهی

در اخر این ماجرا این مار توسط اداره جنگلبانی گرفته شد و به کی از جنگل ها منتقل شد تا از انسان ها دور باشد و بتواند به زندگی طبیعی خود ادامه دهد . در ادامه می توانید عکس های این مار گرسنه را مشاهده فرمایید

مار پایتون در حال خوردن بز کوهی

مار پایتون در حال خوردن بز کوهی

مار غول پیکر در حال خوردن یک بز کوهی بزرگ

مار پایتون در حال خوردن بز کوهی

مار پایتون در حال خوردن بز کوهی

مار پایتون در حال خوردن بز کوهی + عکس ها