تست هوش حذف یکی از شش ضلعی ها
تست هوش حذف یکی از شش ضلعی ها

تست هوش حذف یکی از شش ضلعی ها نمکستان » تست هوش جالب حذف یکی از شش ضلعی ها ، در ادامه با ما همراه باشید در تصویر بالا هفت عدد شش ضلعی داریم و می خواهیم یکی از آنها را حذف کنیم. با دقت تصویر را بررسی کنید ، حالا به نظر شما کدامیک […]

تست هوش حذف یکی از شش ضلعی ها

تست آیکیو,معمای سخت,تست هوش با جواب

نمکستان » تست هوش جالب حذف یکی از شش ضلعی ها ، در ادامه با ما همراه باشید

در تصویر بالا هفت عدد شش ضلعی داریم و می خواهیم یکی از آنها را حذف کنیم.

با دقت تصویر را بررسی کنید ، حالا به نظر شما کدامیک باید حذف شود و چرا؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

پاسخ تست هوش

شکل C

اشکال داده شده، دو به دو مشابهند

A,E

B,F

D,g

و بنابراین شکل C حذف خواهد شد.

توجه کنید که همه شکل های مشابه در اینجا ، با دوران حول مرکزشان به یکدیگر تبدیل می شوند.

تست هوش