دلنوشته های زیبا در مورد خداوند متعال خداي مهربان من! در اين هنگامه سحر كه تيرگي رو به نيستي مي‌رود و روشني جان مي‌گيرد با ذره ذره وجود خود، تو را مي‌خوانم و زيباترين ترانه هستي را به تو هديه مي‌كنم دلنوشته های زیبا در مورد خداوند متعال اي فرستنده قرآن عظيم و فرشتگان قريب […]

دلنوشته های زیبا در مورد خداوند متعال

دلنوشته های زیبا در مورد خداوند متعال

دلنوشته های زیبا در مورد خداوند متعال

خداي مهربان من!

در اين هنگامه سحر كه تيرگي رو به نيستي مي‌رود و روشني جان مي‌گيرد

با ذره ذره وجود خود، تو را مي‌خوانم و زيباترين ترانه هستي را به تو هديه مي‌كنم

دلنوشته های زیبا در مورد خداوند متعال

اي فرستنده قرآن عظيم و فرشتگان قريب و پيامبران كريم،

دستان سبز خواهشم را به سوي نگاه بخشنده تو مي‌گيرم ت

ا به مدد مُلك قديم خود از روشني طبيعتت سيرابم سازي اي زندة استوار

دلنوشته های زیبا در مورد خداوند متعال

تو را به نام تابنده‌ات كه همه آسمان‌ها و زمين‌ها را روشن ساخته

و به تلاوت آن، اولين و آخرين نيك مي‌گردند، سوگند مي‌دهم؛

اي زنده پيش‌ترين و آخرين،

دلنوشته های زیبا در مورد خداوند متعال

اي حيات بخش مردگان و ميرانندة زندگان

اي زنده‌اي كه جز تو هيچ معبودي نيست

دلنوشته های زیبا در مورد خداوند متعال

خداي خوب من!

در اين صبح مقدس و در همه صبح‌هايي كه چشمانم به رنگ زندگي باز مي‌شوند

با او پيمان مي‌بندم و بيعتش را گردن مي‌نهم و هرگز از آن بيرون نمي‌آيم

دلنوشته های زیبا در مورد خداوند متعال

خداي من

مرا از ياران و همرهان وليّ‌مان قرار ده

آنان كه پيشي گرفته‌اند در دفاع از او

در اطاعت از او، در حمايت از او و در ارادت‌ورزي به او

دلنوشته های زیبا در مورد خداوند متعال

پروردگارا

اگر روزي مرگ به سراغ من آمد

كه خواهد آمد

پس مرا به گونه‌اي از گور بيرون آر كه كفنم جامه جنگ من باشد

و شمشيرم كشيده و نيزه‌ام برافراشته باشد تا دعوت داعي تو را اجابت كنم

دلنوشته های زیبا در مورد خداوند متعال

پروردگارا

بزرگ آرزوي من، ديدن چهرة دلنشين آن عزيز و پيشاني بلند و درخشان اوست كه روشني چشمان من است

همچنین بخوانید:  دل نوشته برای خدا

پس شتاب فرما در فرج شيرين او و آسان نما ظهور سبزش را و گل بباران راه آمدنش را

كه تنها تو مي‌داني چه عظمتي است در پيمودن راه او و چه گواراست

جريان امر او و چه لذتي است در پشتيباني و حمايت او

دلنوشته های زیبا در مورد خداوند متعال

پروردگارا

او واسطه فيض بي‌كرانه توست

شهرهايت را با وجودش آباد ساز و بندگانت را با نفس‌هاي مهدويش زنده گردان

دلنوشته های زیبا در مورد خداوند متعال

خدايا

بر بيچارگي ما رحم آور و كلاف سردرگم

و آشفته روزمره‌گري‌هايمان را به حضور گرم مولايمان سامان بخش.

ظهور او را به رغم ادعاي بي‌خبران نزديك ساز. اي مهربان‌ترين عزيز مهربان

دلنوشته های زیبا در مورد خداوند متعال


کلمات کلیدی : اس زیبا در مورد خداوند متعال,اس مس زیبا در مورد خداوند متعال,س م س زیبا در مورد خداوند متعال,اسمس زیبا در مورد خداوند متعال,مسیج زیبا در مورد خداوند متعال,پیام کوتاه زیبا در مورد خداوند متعال,پیامک زیبا در مورد خداوند متعال,پیام زیبا در مورد خداوند متعال,جمله زیبا در مورد خداوند متعال,جملات زیبا در مورد خداوند متعال,جمله های زیبا در مورد خداوند متعال,شعر زیبا در مورد خداوند متعال,اشعار زیبا در مورد خداوند متعال,متن زیبا در مورد خداوند متعال,مطلب زیبا در مورد خداوند متعال,مطالب زیبا در مورد خداوند متعال,استاتوس زیبا در مورد خداوند متعال,پیامک,اس ام اس,مسیج,پیام کوتاه,پیام,sms