دلنوشته خواب عشق لحظه های سرد می زند موج غم بر نگاهش مستی چشمان خوش نقشش با نگاهش می شود اوج تمنا آه آرزوها در قلب سرد می شود نجوای بی پایان امشب آرزو مرگ است و دریا قبر این رویا نشسته من وجودم درد و است و درمانش نگاهت این دلت سنگ است و […]

دلنوشته خواب عشق

دلنوشته خواب عشق

دلنوشته خواب عشق

لحظه های سرد

می زند موج غم بر نگاهش

مستی چشمان خوش نقشش

با نگاهش می شود اوج تمنا

آه

آرزوها در قلب سرد

می شود نجوای بی پایان امشب

آرزو مرگ است

و

دریا قبر این رویا نشسته

من وجودم درد و است

و

درمانش نگاهت

این دلت سنگ است و من

ارام جانش

یك غزل تا اخرین دیدار عمرش

می شود ساز ی به رنگ ارغوانش

حسرت كشیدن با نگاهش

می شود سوز صدایش

ای كه در قلبم نشستی

یك صدا با من شوی تو

می زنم چنگی دوباره

بر تمام پیكر این تار پر درد

آه و سوزش می دهم

با نام پاكت

یك نفس تا شهر عشق

می كنم دنيا بكامت

اثر ز . ب ( نيلا )

دلنوشته خواب عشق