عکس های خفن از لباس زرد رنگ 25 کیلویی ریحانا
عکس های خفن از لباس زرد رنگ 25 کیلویی ریحانا

عکس های خفن از لباس زرد رنگ 25 کیلویی ریحانا شنل زرد قناری ریحانا با جزئیات خز و قلابدوزی های گلگون مانند یک قطار ناتمام تمامی حاضران شرکت کننده در مراسم موزه متروپولیتن نیویورک و بزرگ ترین شب مد دنیا را مبهوت کرد. بحث های داغ شبکه های اجتماعی باعث شد تا مجله ووگ این […]

عکس های خفن از لباس زرد رنگ 25 کیلویی ریحانا

عکس های خفن از لباس زرد رنگ 25 کیلویی ریحانا

شنل زرد قناری ریحانا با جزئیات خز و قلابدوزی های گلگون مانند یک قطار ناتمام تمامی حاضران شرکت کننده در مراسم موزه متروپولیتن نیویورک و بزرگ ترین شب مد دنیا را مبهوت کرد.

ریحانا عکس های جدید ریحانا بیوگرافی ریحانا

بحث های داغ شبکه های اجتماعی باعث شد تا مجله ووگ این لباس را بر روی کاور مجله ویژه این مراسم قرار دهد و «گو پی» (Guo Pei) طراح نه چندان شناخته شده چینی در سطح جهانی ، یک شبه به کانون توجه تمامی رسانه های مرتبط با مد و لباس تبدیل شد.

ریحانا عکس های جدید ریحانا بیوگرافی ریحانا

این طراح خلاق که در چین چهره بسیار شناخته شده ای است در رابطه با این لباس می گوید: «طراحی و بافت آن بیش از دو سال زمان برده است، طراحی، انتخاب پارچه و رنگ و بافت پارچه به تنهایی بیش از شش ماه زمان برده است.»

ریحانا عکس های جدید ریحانا بیوگرافی ریحانا

عکس های خفن از لباس زرد رنگ 25 کیلویی ریحانا