مسیج های عاشقانه و احساسی کمی از مرا بده بروم کمک بیاورم بیشتر عاشقت شوم ! اس ام اس بوسه ماه را مـــی بوسم دهانم بوی ” تو” را می گیرد ! اس ام اس نوازش من فقط ساز “تو” ام تنها ” تو” نوازشم کن تنها  “تو”  مرا بنواز ! اس ام اس چشم چشمهایت […]

مسیج های عاشقانه و احساسی

مسیج های عاشقانه و احساسی

مسیج های عاشقانه و احساسی

کمی از مرا بده

بروم کمک بیاورم

بیشتر عاشقت شوم !

اس ام اس بوسه

ماه را مـــی بوسم

دهانم بوی ” تو” را می گیرد !

اس ام اس نوازش

من فقط ساز “تو” ام

تنها ” تو” نوازشم کن

تنها  “تو”  مرا بنواز !

اس ام اس چشم

چشمهایت حرف می زنند و لب هایت پلک

کدام را ببینم؟!  کدام را ببوسم؟!

اس ام اس دوست داشتن

کار دیگری نداریم من و خورشید

برای دوست داشتنت

بیدار می شویم هرصبح !

اس ام اس گل

این گل ها که می بینی

گل نیستند، “تویی”

تکثیر شده ایی !

اس ام اس یاد و خاطره

بدهکار هیچکس نیستم

جز همین ماه،که “تو” را مدام به یادم می آورد !

اس ام اس دل

ای در دلـــــــم نشسته…

از “تو” کجا گریزم،کجـــــــــــا…؟!

اس ام اس عشق

“تو” در آسمــــــان هایی

اینجا روی زمین

تنها با تصویرت عاشق می شوند !

اس ام اس خورشید

خورشید را می مانی

درخشش ات همیشگی ست !

اس ام اس ماه

مانده ام از کدام سوی پنجره اتاقت،ماه را می توان !

اس ام اس بهانه

هرصبح با صدای عطر “تو” بیدار می شوم

کوکِ ساعت بهانه است !

اس ام اس دیوانه

دیوانه ایی دیروز از یک ماهی انتظار پرواز داشت

شگفتا؛مثل این ست که از من بخواهند فراموشت کنم !!

اس ام اس  خندیدن

کاش لبخند بودم

درست روی لبت

نقش می بستم !

اس ام اس عاشقانه

“تو” با همه ی جهان فرق داری

و من عاشق همین حس تبعیضم !

اس ام اس نفس

ابر و باد و مه و خورشید و من و چرخ و فلک

آه خوبم نفس چند نفر دست “تو” است ؟!

اس ام اس لبخند

قهر که می کنی،لبخند نزن

چای تلخ را در فنجان می ریزند نه در قندان !

اس ام اس فضایی

بحث سر گرما بود

همچنین بخوانید:  اس ام اس عاشقانه سری ۱۹

گفتی مرا ببوس

مقابل “لب هایت”

شرمگین شد “ونوس”

مسیج های عاشقانه و احساسی