این دختر زیبا داریا نام دارد  و تازه وارد سن 24 سالگی شده است در حال حاضر او با این سن کم معروفترین و گران قیمت ترین مدل روسیه است داریا از اوایل سال ۲۰۱۰ توانست به شهرت زیادی در میان مردم کشورش برسد گران ترین مانکن روسیه + عکس ها

گران ترین مانکن روسیه + عکس ها

گران ترین مانکن روسیه + عکس ها

این دختر زیبا داریا نام دارد  و تازه وارد سن 24 سالگی شده است

گران ترین مانکن روسیه + عکس ها

گران ترین مانکن روسیه + عکس ها

در حال حاضر او با این سن کم معروفترین و گران قیمت ترین مدل روسیه است

گران ترین مانکن روسیه + عکس ها

گران ترین مانکن روسیه + عکس ها

داریا از اوایل سال ۲۰۱۰ توانست به شهرت زیادی در میان مردم کشورش برسد

عکس مانکن زن خارجی

عکس مانکن زن خارجی

گران ترین مانکن روسیه + عکس ها