متن ادبی ، شعر و اس ام اس های بزرگداشت روز سعدی
متن ادبی ، شعر و اس ام اس های بزرگداشت روز سعدی

اس ام اس های بزرگداشت روز سعدی آدمی با کینه  زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند سالروز بزرگداشت سعدی مبارک باد اس ام اس بزرگداشت سعدی سعدی می فرماید سر دشمن به دست دشمن دیگر کوب که از دست هردو خلاصی یابی ! روز بزرگداشت این بزرگ مرد پارسی مبارک باد اس ام […]

اس ام اس های بزرگداشت روز سعدی

اس ام اس های بزرگداشت روز سعدی

آدمی با کینه  زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند

سالروز بزرگداشت سعدی مبارک باد

اس ام اس بزرگداشت سعدی

سعدی می فرماید سر دشمن به دست دشمن دیگر کوب که از دست هردو خلاصی یابی !

روز بزرگداشت این بزرگ مرد پارسی مبارک باد

اس ام اس بزرگداشت سعدی

یه نصیحت جالب و معنی دار از سعدی شیرازی :

هر که با بدان نشیند

اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد به طریقت ایشان متهم گردد

اس ام اس بزرگداشت سعدی

شیخ اجل سعدی شیرازی :

صد چندان که

دانا را از نادان نفرت است

نادان را از دانا وحشت است

اس ام اس بزرگداشت سعدی

شاعر بزرگ سعدی شیراز :

هر که با داناتر از خود بحث کند تا بداند که داناست و بدانند که نادان است

اس ام اس بزرگداشت سعدی

سخن زیبا و گوهر بار سعدی درباره زندگی و عمر :

مال از بهر آسایش عمر است

نه عمر از بهر گرد کردن مال

اس ام اس بزرگداشت سعدی

شیخ اجل سعدی :

خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد

و لطف بی دقت هیبت ببرد

اس ام اس بزرگداشت سعدی

سعدی بزرگ :

برادر که در بند خویش است

نه برادر و نه خویش است

اس ام اس بزرگداشت سعدی

سخنان فلسفی سعدی :

هر که در زندگی نانش نخورند چون بمیرد نامش نبرند

اس ام اس بزرگداشت سعدی

بزرگداشت شیج اجل سعدی شیرازی مبارک باد

اندیشه کردن به این که چه بگویم

بهتر است از پشیمانی از این که چرا گفتم

اس ام اس بزرگداشت سعدی

بزرگداشت سعدی بزرگ مرد ایران زمین بر ایرانیان تبریک و تهنیت باد

مبخشای بر هر کجا ظالمیست

که رحمت بر او جور بر عالمیست

هر آنکس که بر دزد رحمت کند

به بازوی خود کاروان میزند

جفاپیشگان را بده سر به باد

ستم بر ستم پیشه عدل است و داد

همچنین بخوانید:  اس ام اس چهارشنبه سوری + کپشن جدید چهارشنبه سوری

اس ام اس های بزرگداشت روز سعدی