عکس جدید سام درخشانی و همسرش در بزرگراه صدر
عکس جدید سام درخشانی و همسرش در بزرگراه صدر

عکس جدید سام درخشانی و همسرش در بزرگراه صدر نمکستان » عکس جدید سام درخشانی و همسرش در بزرگراه صدر ، در ادامه این تصویر را مشاهده نمایید سام درخشانی با انتشار این تصویر نوشت : امشب وقتي از خونه يكي از دوستام كه خيلي واسم عزيزه و مثله برادرم ميمونه داشتيم برميگشتيم،، نميدونم چرا ؟؟؟!!!!….. […]

عکس جدید سام درخشانی و همسرش در بزرگراه صدر

عکس جدید سام درخشانی و همسرش در بزرگراه صدر

نمکستان » عکس جدید سام درخشانی و همسرش در بزرگراه صدر ، در ادامه این تصویر را مشاهده نمایید

سام درخشانی , بیوگرافی سام درخشانی , اینستاگرام سام درخشانی , عکس سام درخشانی , زندگینامه سام درخشانی ,

سام درخشانی با انتشار این تصویر نوشت :

امشب وقتي از خونه يكي از دوستام كه خيلي واسم عزيزه و مثله برادرم ميمونه داشتيم برميگشتيم،، نميدونم چرا ؟؟؟!!!!…..

داشتم به اين فكر ميكردم كه دوست داشتم مثل الان زنمو، دوست داشتم؟(احساس خوشبختي)

يا اينكه بجاي اين ماشيني كه زير پامه،يه ماشينِ اخرين مدل ميلياردي زيرِ پام بود؟؟؟!!!!(پول (

كه يهو عسل گفت نيگاه كن بغيرِ ما هيچ ماشيني تو صدر نيست( يكي از شولوغترين بزرگراههاي تهران)…

عجيب بود ولي راست ميگفت…

خيلي باحال بود تا چشم كار ميكرد يدونه ماشينم نبود،،

منم جوگير شدمُ گازشو گرفتم كه يهو يكي از اين عكاساي بيكار بزرگراه😉 عكسمونو گرفتُ..

مام كلي خنديديم و حال كرديم و از خودمون عكس گرفتيم…

بعد جواب سئوالمو گرفتم..

نتيجه اخلاقي :اينو من ميگم كه از جنسِ خودتونه…

اگه يه چيزي تو زندگيتون دارين كه يادش يه لبخند به لبتون مياره

يعني شما خوشبختين…بخداخوشبختي پول نيست…

زياد دارم دوستايي كه پول💸 تا دلت بخواد دارن

ولي احساس خوشبختي نميكنن وخوشحال نيستن😔

ايشالا شما خوشبخت و خوشحال باشين…

عکس جدید سام درخشانی و همسرش در بزرگراه صدر