نقاشی روی شن + عکس ها ویک مونیز نقاشی است که اگر خبرهای دنیای هنر را دنبال کرده باشید حتما با او آشنا خواهید بود ویک مونیز تا به حال نقاشی های بسیاری با استفاده از عجیب ترین روش ها کشیده است مثلا سال گذشته با استفاده از روزنامه های پاره نقاشی های خارق العاده […]

نقاشی روی شن + عکس ها

ویک مونیز نقاشی است که اگر خبرهای دنیای هنر را دنبال کرده باشید حتما با او آشنا خواهید بود

نقاشی روی شن + عکس ها

نقاشی روی شن + عکس ها

ویک مونیز تا به حال نقاشی های بسیاری با استفاده از عجیب ترین روش ها کشیده است

نقاشی روی شن + عکس ها

نقاشی روی شن + عکس ها

مثلا سال گذشته با استفاده از روزنامه های پاره نقاشی های خارق العاده ای خلق کرد

نقاشی روی شن + عکس ها

نقاشی روی شن + عکس ها

این هنرمند امسال روبه نقاشی های بسیار ریز و میکروسکوپی آورده است که تنها با چشم مسلح می توان آن ها را دید

نقاشی روی شن + عکس ها

نقاشی روی شن + عکس ها

او هنر نقاشی خود را بر روی دانه های شن پیاده سازی می کند که هر کدام بسیار بسیار کوچک و ریز هستند

باشگاه خبرنگاران

نقاشی روی شن + عکس ها